Pasajul zilei pentru 21 aprilie

1 Cronici 27:1 - 1 Cronici 29:30