Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  1 Samuel  


Capitolul 3
 • Domnul Se descoperă
 • 1 Tânărul* Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul** Domnului era rar în vremea aceea şi vedeniile nu erau dese.
 • * 1 Sam 2:11; ** 1 Sam 3:21; Ps 74:9; Amos 8:11;
 • 2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi* şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui,
 • * Gen 27:1; Gen 48:10; 1 Sam 2:22; 1 Sam 4:15;
 • 3 iar candela* lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel era culcat în Templul** Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.
 • * Exod 27:21; Lev 24:3; 2 Cron 13:11; ** 1 Sam 1:9;
 • 4 Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!”
 • 5 Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat.
 • 6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.”
 • 7 Samuel nu cunoştea* încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.
 • * Fapte 19:2;
 • 8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil
 • 9 şi a zis lui Samuel: „Du-te de te culcă şi, dacă vei mai fi chemat, să spui: ‘Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.’” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.
 • 10 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: „Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”
 • 11 Atunci, Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi* urechile oricui îl va auzi.
 • * 2 Imp 21:12; Ier 19:3;
 • 12 În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot* ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi.
 • * 1 Sam 2:30-36;
 • 13 I-am* spus că vreau să pedepsesc** casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fărㆆ ca el să-i fi oprit.
 • * 1 Sam 2:29-31; ** Ezec 7:3; Ezec 18:30; 1 Sam 2:12; 1 Sam 2:17; 1 Sam 2:22; †† 1 Sam 2:23; 1 Sam 2:25;
 • 14 De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu* va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.”
 • * Num 15:30; Num 15:31; Isa 22:14;
 • 15 Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.
 • 16 Dar Eli a chemat pe Samuel şi a zis: „Samuele, fiule!” El a răspuns: „Iată-mă!”
 • 17 Şi Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte* cu tine cu toată asprimea dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!”
 • * Rut 1:17;
 • 18 Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: „Domnul* este Acesta, să facă ce va crede!”
 • * Iov 1:21; Iov 2:10; Ps 39:9; Isa 39:8;
 • 19 Samuel creştea*, Domnul** era cu el şi n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale.
 • * 1 Sam 2:21; ** Gen 39:2; Gen 39:21; Gen 39:23; 1 Sam 9:6;
 • 20 Tot Israelul, de la Dan* până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului.
 • * Jud 20:1;
 • 21 Domnul nu înceta să Se arate în Silo, căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin Cuvântul* Domnului.
 • * 1 Sam 3:1; 1 Sam 3:4;
  1 Samuel, capitolul 3  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta