Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  1 Timotei  


Capitolul 2
 • 1 Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,
 • 2 pentru* împăraţi şi pentru** toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
 • * Ezra 6:10; Ier 29:7; ** Rom 13:1;
 • 3 Lucrul acesta este bun* şi bine primit înaintea lui** Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
 • * Rom 12:2; 1 Tim 5:4; ** 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:9;
 • 4 care* voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi** să vină la cunoştinţa adevărului.
 • * Ezec 18:23; Ioan 3:16; Ioan 3:17; Tit 2:11; 2 Pet 3:9; ** Ioan 17:3; 2 Tim 2:25;
 • 5 Căci* este un singur Dumnezeu şi este un** singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
 • * Rom 3:29; Rom 3:30; Rom 10:12; Gal 3:20; ** Evr 8:6; Evr 9:15;
 • 6 care* S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit** la vremea cuvenită,
 • * Mat 20:28; Marc 10:45; Efes 1:7; Tit 2:14; ** 1 Cor 1:6; 2 Tim 1:10; Tit 1:3; Rom 5:6; Gal 4:4; Efes 1:10; Efes 3:5; Tit 1:3;
 • 7 şi* propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun** adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe neamuri credinţa şi adevărul.
 • * Efes 3:7; Efes 3:8; 2 Tim 1:11; ** Rom 9:1; Rom 11:13; Rom 15:16; Gal 1:16;
 • 8 Vreau dar ca bărbaţii să se roage în* orice loc şi să ridice** spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.
 • * Mal 1:11; Ioan 4:21; ** Ps 134:2; Isa 1:15;
 • 9 Vreau, de asemenea, ca femeile* să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
 • * 1 Pet 3:3;
 • 10 ci* cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
 • * 1 Pet 3:4;
 • 11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
 • 12 Femeii* nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici** să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.
 • * 1 Cor 14:34; ** Efes 5:24;
 • 13 Căci întâi a fost întocmit Adam* şi apoi Eva.
 • * Gen 1:27; Gen 2:18; Gen 2:22; 1 Cor 11:8; 1 Cor 11:9;
 • 14 Şi nu Adam* a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
 • * Gen 3:6; 2 Cor 11:3;
 • 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruieşte cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.
  1 Timotei, capitolul 2  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta