Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Corinteni  


Capitolul 5
 • 1 Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru* trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
 • * Iov 4:19; 2 Cor 4:7; 2 Pet 1:13; 2 Pet 1:14;
 • 2 Şi gemem* în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc,
 • * Rom 8:23;
 • 3 negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi* nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.
 • * Apoc 3:18; Apoc 16:15;
 • 4 Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi* cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.
 • * 1 Cor 15:53; 1 Cor 15:54;
 • 5 Şi Cel* ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a** dat arvuna Duhului.
 • * Isa 29:23; Efes 2:10; ** Rom 8:23; 2 Cor 1:22; Efes 1:14; Efes 4:30;
 • 6 Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,
 • 7 pentru că umblăm* prin credinţă, nu prin vedere.
 • * Rom 8:24; Rom 8:25; 1 Cor 13:12; 2 Cor 4:18; Evr 11:1;
 • 8 Da, suntem plini de încredere şi ne place* mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.
 • * Fil 1:23;
 • 9 De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă.
 • 10 Căci* toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca** fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
 • * Mat 25:31; Mat 25:32; Rom 14:10; ** Rom 2:6; Gal 6:7; Efes 6:8; Col 3:24; Col 3:25; Apoc 22:12;
 • Făptura cea nouă
 • 11 Ca unii care cunoaştem deci frica* de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu** ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.
 • * Iov 31:23; Evr 10:31; Iuda 1:23; ** 2 Cor 4:2;
 • 12 Cu aceasta nu* ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă** cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă.
 • * 2 Cor 3:1; ** 2 Cor 1:14;
 • 13 În adevăr, dacă* ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
 • * 2 Cor 11:1; 2 Cor 11:16; 2 Cor 11:17; 2 Cor 12:6; 2 Cor 12:11;
 • 14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit* pentru toţi, toţi deci au murit.
 • * Rom 5:15;
 • 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca* cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
 • * Rom 6:11; Rom 6:12; Rom 14:7; Rom 14:8; 1 Cor 6:19; Gal 2:20; 1 Tes 5:10; 1 Pet 4:2;
 • 16 Aşa că*, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi** acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
 • * Mat 12:50; Ioan 15:14; Gal 5:6; Fil 3:7; Fil 3:8; Col 3:11; ** Ioan 6:63;
 • 17 Căci, dacă este* cineva în Hristos, este o făptură**1 nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
 • * Rom 8:9; Rom 16:7; Gal 6:15; ** Gal 5:6; Gal 6:15; Isa 43:18; Isa 43:19; Isa 65:17; Efes 2:15; Apoc 21:5;
 • 18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care* ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
 • * Rom 5:10; Efes 2:16; Col 1:20; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:10;
 • 19 că adică, Dumnezeu* era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
 • * Rom 3:24; Rom 3:25;
 • 20 Noi dar, suntem trimişi* împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum** Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
 • * Iov 33:23; Mal 2:7; 2 Cor 3:6; Efes 6:20; ** 2 Cor 6:1;
 • 21 Pe* Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El**.
 • * Isa 53:6; Isa 53:9; Isa 53:12; Gal 3:13; 1 Pet 2:22; 1 Pet 2:24; 1 Ioan 3:5; ** Rom 1:17; Rom 5:19; Rom 10:3;
 • 1. Sau: zidire.
  2 Corinteni, capitolul 5  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta