Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Imparati  


Capitolul 18
 • CEI DIN URMĂ ÎMPĂRAŢI AI LUI IUDA, DE LA EZECHIA PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA (CAPITOLELE 18—25)
 • * 2 Cron 29-36; Ier 3:8-10; Amos 2:4; Amos 2:5; Tef 3:1-4;
 • Ezechia împăratul lui Iuda
 • 1 În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia*, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Cron 28:27; 2 Cron 29:1; Mat 1:9;
 • 2 Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi*, fata lui Zaharia.
 • * 2 Cron 29:1;
 • 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David.
 • 4 A îndepărtat* înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat astarteele şi a sfărâmat în bucăţi şarpele** de aramă pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuştan.
 • * 2 Cron 31:1; ** Num 21:9;
 • 5 El şi-a pus* încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi, dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost** niciunul ca el.
 • * 2 Imp 19:10; Iov 13:15; Ps 13:5; ** 2 Imp 23:25;
 • 6 El s-a* alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
 • * Deut 10:20; Ios 23:8;
 • 7 Şi Domnul* a fost cu Ezechia, care a izbutit** în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei şi nu i-a mai fost supus.
 • * 2 Cron 15:2; ** 1 Sam 18:5; 1 Sam 18:14; Ps 60:12; 2 Imp 16:7;
 • 8 A bătut* pe filisteni până la Gaza şi le-a pustiit ţinutul, de la toate turnurile** de pază până la cetăţile întărite.
 • * 1 Cron 4:41; Isa 14:29; ** 2 Imp 17:9;
 • Luarea Samariei de asirieni
 • 9 În al* patrulea an al împăratului Ezechia, care era al şaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei şi a împresurat-o.
 • * 2 Imp 17:3;
 • 10 După trei ani a luat-o, în al şaselea an al lui Ezechia, care era al nouălea* an al lui Osea, împăratul lui Israel – atunci a fost luată Samaria.
 • * 2 Imp 17:6;
 • 11 Împăratul* Asiriei a dus pe Israel rob în Asiria şi l-a aşezat la Halah** şi Habor, lângă râul Gozan, şi în cetăţile mezilor,
 • * 2 Imp 17:6; ** 1 Cron 5:26;
 • 12 pentru că n-ascultaseră* de glasul Domnului Dumnezeului lor şi călcaseră legământul Lui; pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise Moise, robul Domnului.
 • * 2 Imp 17:7; Dan 9:6; Dan 9:10;
 • Năvălirea lui Sanherib
 • 13 În al* paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite din Iuda şi a pus stăpânire pe ele.
 • * 2 Cron 32:1; Isa 36:1;
 • 14 Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachis: „Am greşit! Depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta.” Şi împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanţi de argint şi treizeci de talanţi de aur.
 • 15 Ezechia* a dat tot argintul care se afla în Casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului.
 • * 2 Imp 16:8;
 • 16 Atunci a luat Ezechia, împăratul lui Iuda, şi a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise uşile şi uşorii Templului Domnului.
 • Împresurarea Ierusalimului
 • 17 Împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Tartan, pe Rab-Saris şi pe Rabşache cu o oştire puternică. S-au suit şi au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit şi au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul* care duce în ogorul înălbitorului.
 • * Isa 7:8;
 • 18 Au chemat pe împărat, şi Eliachim, fiul lui Hilchia, mai-marele peste casa împăratului, s-a dus la ei cu Şebna, logofătul, şi cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul.
 • 19 Rabşache le-a zis: „Spuneţi lui Ezechia: ‘Aşa vorbeşte marele împărat, împăratul Asiriei: «Ce este încrederea* aceasta pe care te bizuieşti?
 • * 2 Cron 32:10;
 • 20 Tu ai zis: ‹Pentru război trebuie chibzuinţă şi putere.› Dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ţi-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea?
 • 21 Iată*, ai pus-o în Egipt, ai luat în ajutor trestia aceea frântă, care înţeapă şi străpunge mâna oricui se sprijină pe ea: aşa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei ce se încred în el.
 • * Ezec 29:6; Ezec 29:7;
 • 22 Poate că îmi veţi spune: ‹În Domnul Dumnezeul nostru ne încredem.› Dar nu este El Acela ale cărui înălţimi* şi altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda şi Ierusalimului: ‹Să vă închinaţi înaintea altarului acestuia la Ierusalim›?»’
 • * 2 Imp 18:4; 2 Cron 31:1; 2 Cron 32:12;
 • 23 Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei: îţi voi da două mii de cai, să vedem dacă poţi din partea ta să dai atâţia călăreţi ca să încalece pe ei.
 • 24 Şi cum ai putea îndepărta o căpetenie din cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Îţi pui încrederea în Egipt pentru care şi călăreţi.
 • 25 De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc, ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis: ‘Suie-te împotriva ţării acesteia şi nimiceşte-o.’”
 • 26 Eliachim, fiul lui Hilchia, Şebna şi Ioah au zis lui Rabşache: „Vorbeşte robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înţelegem; nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid.”
 • 27 Rabşache le-a răspuns: „Oare stăpânului tău şi ţie m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-şi mănânce balega şi să-şi bea udul cu voi?”
 • 28 Atunci, Rabşache, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică şi a zis: „Ascultaţi cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei!
 • 29 Aşa vorbeşte împăratul: ‘Să nu vă înşele* Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea.
 • * 2 Cron 32:15;
 • 30 Să nu vă facă Ezechia să vă încredeţi în Domnul zicând: «Domnul ne va izbăvi şi cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.»’
 • 31 N-ascultaţi de Ezechia, căci aşa vorbeşte împăratul Asiriei: ‘Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie şi fiecare din voi va mânca din via lui şi din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui
 • 32 până voi veni şi vă voi duce într-o ţară ca a voastră, într-o ţară cu grâu* şi cu vin, o ţară cu pâine şi vii, o ţară cu măslini de untdelemn şi miere şi veţi trăi, şi nu veţi muri. N-ascultaţi dar de Ezechia, care vă amăgeşte zicând: «Domnul ne va izbăvi.»
 • * Deut 8:7; Deut 8:8;
 • 33 Oare dumnezeii* neamurilor au izbăvit ei, fiecare ţara lui, din mâna împăratului Asiriei?
 • * 2 Imp 19:12; 2 Cron 32:14; Isa 10:10; Isa 10:11;
 • 34 Unde* sunt dumnezeii Hamatului şi Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, Henei şi** Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea?
 • * 2 Imp 19:13; ** 2 Imp 17:24;
 • 35 Care dintre toţi dumnezeii acestor ţări şi-a izbăvit ţara din mâna mea, pentru ca şi Domnul* să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?’”
 • * Dan 3:15;
 • 36 Poporul a tăcut şi nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeţi.”
 • 37 Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâşiate* şi i-au spus cuvintele lui Rabşache.
 • * Isa 33:7;
  2 Imparati, capitolul 18  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta