Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Imparati  


Capitolul 21
 • Manase împăratul lui Iuda
 • 1 Manase avea doisprezece* ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefţiba.
 • * 2 Cron 33:1;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile* neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * 2 Imp 16:3;
 • 3 El a zidit din nou înălţimile pe care* le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab**, împăratul lui Israel, şi s-a închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit.
 • * 2 Imp 18:4; ** 1 Imp 16:32; Deut 4:19; Deut 17:3; 2 Imp 17:16;
 • 4 A* zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: „În Ierusalim** Îmi voi pune Numele.”
 • * Ier 32:34; ** 2 Sam 7:13; 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3;
 • 5 A zidit altare întregii oştiri a cerurilor în cele două curţi ale Casei Domnului.
 • 6 Şi-a* trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea** şi vrăjitoria şi a ţinut la el oameni care chemau duhurile şi ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
 • * Lev 18:21; Lev 20:2; 2 Imp 16:3; 2 Imp 17:17; ** Lev 19:26; Lev 19:31; Deut 18:10; Deut 18:11; 2 Imp 17:17;
 • 7 A pus idolul Astarteei pe care-l făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David şi fiului său Solomon: „În casa* aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminţiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu.
 • * 2 Sam 7:13; 1 Imp 8:29; 1 Imp 9:3; 2 Imp 23:27; Ps 132:13; Ps 132:14; Ier 32:34;
 • 8 Nu voi* mai muta piciorul lui Israel afară din ţara pe care am dat-o părinţilor lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit şi toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise.”
 • * 2 Sam 7:10;
 • 9 Dar ei n-au ascultat; şi Manase a fost pricina pentru* care s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Prov 29:12;
 • 10 Atunci, Domnul a vorbit astfel prin robii Săi, prorocii:
 • 11 „Pentru că* Manase, împăratul lui Iuda, a săvârşit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai** rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriţii şi pentru că a făcut şi pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui,
 • * 2 Imp 23:26; 2 Imp 23:27; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4; Ier 15:4; ** 1 Imp 21:26; 2 Imp 21:9;
 • 12 iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi aduce peste Ierusalim şi peste Iuda nenorociri care vor asurzi* urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele.
 • * 1 Sam 3:11; Ier 19:3;
 • 13 Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia* ca asupra Samariei şi cumpăna ca asupra casei lui Ahab şi voi curăţa Ierusalimul ca o farfurie care se curăţeşte şi se răstoarnă cu faţa în jos după ce a fost curăţită.
 • * Isa 34:11; Plang 2:8; Amos 7:7; Amos 7:8;
 • 14 Voi părăsi rămăşiţa moştenirii Mele şi-i voi da în mâinile vrăjmaşilor lor; şi vor ajunge de jaful şi prada tuturor vrăjmaşilor lor,
 • 15 pentru că au făcut ce este rău înaintea Mea şi M-au mâniat din ziua când au ieşit părinţii lor din Egipt până în ziua de azi!’”
 • 16 Manase* a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârşit şi în care a târât şi pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului.
 • * 2 Imp 24:4;
 • 17 Celelalte* fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el şi păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 33:11-19;
 • 18 Manase a adormit* cu părinţii săi şi a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Şi în locul lui a domnit fiul său Amon.
 • * 2 Cron 33:20;
 • Amon împăratul lui Iuda
 • 19 Amon avea douăzeci şi doi* de ani când a ajuns împărat şi a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Meşulemet, fata lui Haruţ, din Iotba.
 • * 2 Cron 33:21; 2 Cron 33:23;
 • 20 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum* făcuse tatăl său Manase;
 • * 2 Imp 21:2;
 • 21 a umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise şi tatăl său şi s-a închinat înaintea lor;
 • 22 a părăsit* pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi n-a umblat în calea Domnului.
 • * 1 Imp 11:33;
 • 23 Slujitorii lui Amon au uneltit* împotriva lui şi au omorât pe împărat în casa lui.
 • * 2 Cron 33:24; 2 Cron 33:25;
 • 24 Dar poporul ţării a lovit pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon şi poporul ţării a pus împărat, în locul său, pe fiul său Iosia.
 • 25 Celelalte fapte ale lui Amon şi ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 26 L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uza. Şi în locul lui a domnit fiul său Iosia.
  2 Imparati, capitolul 21  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta