Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Deuteronomul  


Capitolul 8
 • Pământul făgăduit şi mulţumirea către Dumnezeu
 • 1 * păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.
 • * Deut 4:1; Deut 5:32; Deut 5:33; Deut 6:1-3;
 • 2 Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit* Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce**, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.
 • * Deut 1:3; Deut 2:7; Deut 29:5; Ps 136:16; Amos 2:10; ** Exod 16:4; Deut 13:3; 2 Cron 32:31; Ioan 2:25;
 • 3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat* să suferi de foame şi te-a hrănit** cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
 • * Exod 16:2; Exod 16:3; ** Exod 16:12; Exod 16:14; Exod 16:35; Ps 104:29; Mat 4:4; Luca 4:4;
 • 4 Haina* nu ţi s-a învechit pe tine şi nici nu ţi s-au umflat picioarele în timpul acestor patruzeci de ani.
 • * Deut 29:5; Neem 9:21;
 • 5 Recunoaşte* dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui.
 • * 2 Sam 7:14; Ps 89:32; Prov 3:12; Evr 12:5; Evr 12:6; Apoc 3:19;
 • 6 Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca* să umbli în căile Lui, şi să te temi de El.
 • * Deut 5:33;
 • 7 Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară* bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâşnesc din văi şi munţi;
 • * Deut 11:10-12;
 • 8 ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere;
 • 9 ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară* ale cărei pietre sunt de fier şi din ai cărei munţi vei scoate aramă.
 • * Deut 33:25;
 • 10 Când* vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.
 • * Deut 6:11; Deut 6:12;
 • 11 Vezi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.
 • 12 Când vei mânca* şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,
 • * Deut 28:47; Deut 32:15; Prov 30:9; Osea 13:6;
 • 13 când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul şi crescându-ţi tot ce ai,
 • 14 ia seama să nu ţi se umfle inima* de mândrie şi să nu** uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei,
 • * 1 Cor 4:7; ** Ps 106:21;
 • 15 care te-a* dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi** înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare
 • * Isa 63:12-14; Ier 2:6; ** Num 21:6; Osea 13:5; Num 20:11; Ps 78:15; Ps 114:8;
 • 16 şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana* aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce şi să-ţi facă** bine apoi.
 • * Deut 8:3; Exod 16:15; ** Ier 24:5; Ier 24:6; Evr 12:11;
 • 17 Vezi să* nu zici în inima ta: ‘Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.’
 • * Deut 9:4; 1 Cor 4:7;
 • 18 Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El* îţi va da putere să le câştigi, ca să** întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
 • * Prov 10:22; Osea 2:8; ** Deut 7:8; Deut 7:12;
 • 19 Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă* spun hotărât azi că veţi pieri.
 • * Deut 4:26; Deut 30:18;
 • 20 Veţi pieri ca* şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.
 • * Dan 9:11; Dan 9:12;
  Deuteronomul, capitolul 8  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta