Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Evrei  


Capitolul 4
 • 1 * luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
 • * Evr 12:15;
 • 2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
 • 3 Pe când noi*, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am** jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.
 • * Evr 3:14; ** Ps 95:11; Evr 3:11;
 • 4 Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a* odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.”
 • * Gen 2:2; Exod 20:1; Exod 31:17;
 • 5 Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”
 • 6 Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia* cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor,
 • * Evr 3:19;
 • 7 El hotărăşte din nou o zi: „Astăzi*”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”
 • * Ps 95:7; Evr 3:7;
 • 8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
 • 9 Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
 • 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.
 • 11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi* pildă de neascultare.
 • * Evr 3:12; Evr 3:18; Evr 3:19;
 • 12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu* şi lucrător, mai** tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde†† până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
 • * Isa 49:2; Ier 23:29; 2 Cor 10:4; 2 Cor 10:5; 1 Pet 1:23; ** Prov 5:4; Efes 6:17; Apoc 1:16; Apoc 2:16; †† 1 Cor 14:24; 1 Cor 14:25;
 • 13 Nicio* făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit** înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.
 • * Ps 33:13; Ps 33:14; Ps 90:8; Ps 139:11; Ps 139:12; ** Iov 26:6; Iov 34:21; Prov 15:11;
 • 14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot* însemnat, care** a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră.
 • * Evr 3:1; ** Evr 7:26; Evr 9:12; Evr 9:24; Evr 10:23;
 • 15 Căci n-avem* un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit** ca şi noi, dar fără păcat.
 • * Isa 53:3; Evr 2:18; ** Luca 22:28; 2 Cor 5:21; Evr 7:26; 1 Pet 2:22; 1 Ioan 3:5;
 • 16 * ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.
 • * Efes 2:18; Efes 3:12; Evr 10:19; Evr 10:21; Evr 10:22;
  Evrei, capitolul 4  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta