Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Evrei  


Capitolul 6
 • 1 De aceea, să lăsăm* adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte** şi a credinţei în Dumnezeu,
 • * Fil 3:12-14; Evr 5:12; ** Evr 9:14;
 • 2 învăţătura despre* botezuri, despre** punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre†† judecata veşnică.
 • * Fapte 19:4; Fapte 19:5; ** Fapte 8:14-17; Fapte 19:6; Fapte 17:31; Fapte 17:32; †† Fapte 24:25; Rom 2:16;
 • 3 Şi vom face lucrul acesta, dacă* va voi Dumnezeu.
 • * Fapte 18:21; 1 Cor 4:19;
 • 4 Căci cei ce au fost luminaţi* odată şi au gustat darul** ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt
 • * Mat 12:31; Mat 12:32; Evr 10:26; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21; 1 Ioan 5:16; ** Evr 10:32; Ioan 4:10; Ioan 6:32; Efes 2:8;
 • 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor*,
 • * Gal 3:2; Gal 3:5; Evr 2:4;
 • 6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi* şi aduşi la pocăinţă, fiindcă** ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
 • * Evr 2:5; ** Evr 10:29;
 • 7 Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare* de la Dumnezeu.
 • * Ps 65:10;
 • 8 Dar*, dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc.
 • * Isa 5:6;
 • 9 Măcar că vorbim astfel, preaiubiţilor, totuşi de la voi aşteptăm lucruri mai bune şi care însoţesc mântuirea.
 • 10 Căci* Dumnezeu** nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, care aţi ajutorat†† şi ajutoraţi pe sfinţi.
 • * Prov 14:31; Mat 10:42; Mat 25:40; Ioan 13:20; ** Rom 3:4; 2 Tes 1:6; 2 Tes 1:7; 1 Tes 1:3; †† Rom 15:25; 2 Cor 8:4; 2 Cor 9:1; 2 Cor 9:12; 2 Tim 1:18;
 • 11 Dorim însă ca fiecare* din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o** deplină nădejde,
 • * Evr 3:6; Evr 3:14; ** Col 2:2;
 • 12 aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc* făgăduinţele.
 • * Evr 10:36;
 • 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a* jurat pe Sine Însuşi
 • * Gen 22:16; Gen 22:17; Ps 105:9; Luca 1:73;
 • 14 şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.”
 • 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa.
 • 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul* este o chezăşie care pune capăt oricărei neînţelegeri dintre ei.
 • * Exod 22:11;
 • 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor* făgăduinţei nestrămutarea** hotărârii Lui, a venit cu un jurământ,
 • * Evr 11:9; ** Rom 11:29;
 • 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă* înainte,
 • * Evr 12:1;
 • 19 pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care* pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului,
 • * Lev 16:15; Evr 9:7;
 • 20 unde* Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut** „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.
 • * Evr 4:14; Evr 8:1; Evr 9:24; ** Evr 3:1; Evr 5:6; Evr 5:10; Evr 7:17;
  Evrei, capitolul 6  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta