Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Ezra  


Capitolul 5
 • Zidirea Templului începe iarăşi
 • 1 Prorocii Hagai*, prorocul, şi Zaharia**, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel.
 • * Hag 1:1; ** Zah 1:1;
 • 2 Atunci, Zorobabel*, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau.
 • * Ezra 3:2;
 • 3 În aceeaşi vreme, Tatnai*, dregătorul de dincoace de râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: „Cine** v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?”
 • * Ezra 5:6; Ezra 6:6; ** Ezra 5:9;
 • 4 Ei le-au mai* zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?”
 • * Ezra 5:10;
 • 5 Dar ochiul* lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori** de la el în această privinţă.
 • * Ezra 7:6; Ezra 7:28; Ps 33:18; ** Ezra 6:6;
 • 6 Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Şetar-Boznai* şi tovarăşii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu.
 • * Ezra 4:9;
 • 7 I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins:„Către împăratul Darius, sănătate!
 • 8 Să ştie împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zideşte din pietre cioplite şi în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede şi izbuteşte în mâinile lor.
 • 9 Am întrebat pe bătrâni şi le-am vorbit aşa: ‘Cine v-a dat* învoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?’
 • * Ezra 5:3; Ezra 5:4;
 • 10 Le-am cerut şi numele lor, ca să ţi le facem cunoscute, şi am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor.
 • 11 Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ‘Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pământului şi zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat* al lui Israel o zidise şi o isprăvise.
 • * 1 Imp 6:1;
 • 12 Dar, după ce* părinţii noştri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar**, împăratul Babilonului, haldeeanul care a nimicit casa aceasta şi a luat pe popor rob la Babilon.
 • * 2 Cron 36:16; 2 Cron 36:17; ** 2 Imp 24:2; 2 Imp 25:8; 2 Imp 25:9; 2 Imp 25:11;
 • 13 Totuşi, în cel dintâi an al lui Cirus*, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu.
 • * Ezra 1:1;
 • 14 Şi chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur* şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna aşa-zisului** Şeşbaţar, pe care l-a pus dregător,
 • * Ezra 1:7; Ezra 1:8; Ezra 6:5; ** Hag 1:14; Hag 2:21;
 • 15 şi i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim şi să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.»
 • 16 Acest Şeşbaţar a venit dar şi a pus* temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zideşte ea, şi nu s-a** isprăvit.’
 • * Ezra 3:8; Ezra 3:10; ** Ezra 6:15;
 • 17 Acum, dacă împăratul găseşte cu cale, să se facă cercetări* în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru.”
 • * Ezra 6:1; Ezra 6:2;
  Ezra, capitolul 5