Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 11
 • Turnul Babel
 • 1 Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
 • 2 Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear şi au descălecat acolo.
 • 3 Şi au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc!” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
 • 4 Şi au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf* să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!”
 • * Deut 1:28;
 • 5 Domnul* S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
 • * Gen 18:21;
 • 6 Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur* popor şi toţi au aceeaşi** limbă, şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând.
 • * Gen 9:19; Fapte 17:26; ** Gen 11:1; Ps 2:1;
 • 7 Haidem să Ne* coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă** vorba unii altora!”
 • * Gen 1:26; Ps 2:4; Fapte 2:4-6; ** Gen 42:23; Deut 28:49; Ier 5:15; 1 Cor 14:2; 1 Cor 14:11;
 • 8 Şi Domnul* i-a împrăştiat de acolo pe** toată faţa pământului, aşa că au încetat să zidească cetatea.
 • * Luca 1:51; ** Gen 10:25; Gen 10:32;
 • 9 De aceea, cetatea a fost numită Babel1, căci* acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.
 • * 1 Cor 14:23;
 • STRĂMOŞII POPORULUI ISRAEL DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF (GENEZA 11:10—50:26)
 • * Isa 51:1; Isa 51:2; Evr 11:13-16; Evr 11:39; Evr 11:40;
 • Urmaşii lui Sem
 • 10 Iată* spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
 • * Gen 10:22; 1 Cron 1:17;
 • 11 După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah*.
 • * Luca 3:36;
 • 13 După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani şi a născut fii şi fiice.
 • 14 La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
 • 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi a născut fii şi fiice.
 • 16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber* a născut pe Peleg**.
 • * 1 Cron 1:19; ** Luca 3:35;
 • 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 18 La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
 • 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi a născut fii şi fiice.
 • 20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug*.
 • * Luca 3:35;
 • 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
 • 22 La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
 • 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah*.
 • * Luca 3:34;
 • 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi a născut fii şi fiice.
 • 26 La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram*, pe Nahor şi pe Haran.
 • * Ios 24:2; 1 Cron 1:26;
 • Familia lui Terah
 • 27 Iată spiţa neamului lui Terah.Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Haran a născut pe Lot.
 • 28 Şi Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea2.
 • 29 Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai* şi numele nevestei lui Nahor era Milca**, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.
 • * Gen 17:15; Gen 20:12; ** Gen 22:20;
 • 30 Sarai era* stearpă; n-avea copii deloc.
 • * Gen 16:1; Gen 16:2; Gen 18:11; Gen 18:12;
 • 31 Terah a luat* pe fiul său Avram şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieşit împreună din Ur**, din Haldeea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit până la Haran şi s-au aşezat acolo.
 • * Gen 12:1; ** Neem 9:7; Fapte 7:4; Gen 10:19;
 • 32 Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, şi Terah a murit în Haran.
 • 1. Adică: Încurcătură.
 • 2. Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î. Hr.).
  Geneza, capitolul 11  
Versetul zilei
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
Isaia 53:10
Pune-l pe pagina ta