Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 46
 • Sosirea şi aşezarea familiei lui Iacov în Egipt
 • 1 Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba* şi a adus jertfe Dumnezeului** tatălui său Isaac.
 • * Gen 21:31; Gen 21:33; Gen 28:10; ** Gen 26:24; Gen 26:25; Gen 28:13; Gen 31:42;
 • 2 Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie* noaptea şi a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!”
 • * Gen 15:1; Iov 33:14; Iov 33:15;
 • 3 Şi Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul* tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face** să ajungi un neam mare.
 • * Gen 28:13; ** Gen 12:2; Deut 26:5;
 • 4 Eu Însumi* Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu Însumi te voi scoate** iarăşi de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii.”
 • * Gen 28:15; Gen 48:21; ** Gen 15:16; Gen 50:13; Gen 50:24; Gen 50:25; Exod 3:8; Gen 50:1;
 • 5 Iacov* a părăsit Beer-Şeba şi fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilaşii şi nevestele lor, în carele** pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.
 • * Fapte 7:15; ** Gen 45:19; Gen 45:21;
 • 6 Şi-au luat şi turmele, şi averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Şi Iacov s-a dus în Egipt* cu toată familia lui.
 • * Deut 26:5; Ios 24:4; Ps 105:23; Isa 52:4;
 • 7 A luat cu el în Egipt pe fiii lui şi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui şi pe fiicele fiilor lui şi pe toată familia lui.
 • Copiii lui Israel
 • 8 Iată* numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.Iacov şi fiii lui.Întâiul născut al lui Iacov: Ruben**.
 • * Exod 1:1; Exod 6:14; ** Num 26:5; 1 Cron 5:1;
 • 9 Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.
 • 10 Fiii* lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar, şi Saul, fiu dintr-o femeie canaanită.
 • * Exod 6:15; 1 Cron 4:24;
 • 11 Fiii lui Levi*: Gherşon, Chehat şi Merari.
 • * 1 Cron 6:1; 1 Cron 6:16;
 • 12 Fiii lui Iuda*: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah, dar Er** şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.
 • * 1 Cron 2:3; 1 Cron 4:21; ** Gen 38:3; Gen 38:7; Gen 38:10; Gen 38:29; 1 Cron 2:5;
 • 13 Fiii lui* Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron.
 • * 1 Cron 7:1;
 • 14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.
 • 15 Aceştia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci şi trei de inşi.
 • 16 Fiii lui Gad: Ţifion*, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli.
 • * Num 26:15;
 • 17 Fiii lui Aşer*: Imna, Işva, Işvi şi Beria, şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.
 • * 1 Cron 7:30;
 • 18 Aceştia sunt fiii Zilpei*, pe care o dăduse** Laban fetei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şaisprezece inşi.
 • * Gen 30:10; ** Gen 29:24;
 • 19 Fiii Rahelei, nevasta* lui Iacov: Iosif şi Beniamin.
 • * Gen 44:27;
 • 20 Lui Iosif* i s-au născut în ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.
 • * Gen 41:50;
 • 21 Fiii* lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi**, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.
 • * 1 Cron 7:6; 1 Cron 8:1; ** Num 26:38; Num 26:39;
 • 22 Aceştia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inşi.
 • 23 Fiul* lui Dan: Huşim.
 • * 1 Cron 7:12;
 • 24 Fiii* lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.
 • * 1 Cron 7:13;
 • 25 Aceştia* sunt fiii Bilhei, pe care** o dăduse Laban fetei sale Rahela; şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şapte inşi.
 • * Gen 30:5; Gen 30:7; ** Gen 29:29;
 • 26 Sufletele* care au venit cu Iacov în Egipt şi care ieşiseră din el erau în totul şaizeci şi şase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.
 • * Exod 1:5;
 • 27 Şi Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele* din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de şaptezeci.
 • * Deut 10:22; Fapte 7:14;
 • Primirea lui Iacov de către Iosif
 • 28 Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de ştire să-i iasă înainte în Gosen*.
 • * Gen 31:21;
 • 29 Şi au venit în ţinutul* Gosen. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat** pe gâtul lui şi a plâns multă vreme pe gâtul lui.
 • * Gen 47:1; ** Gen 45:14;
 • 30 Israel a zis lui Iosif: „Acum* pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa şi tu tot mai trăieşti.”
 • * Luca 2:29; Luca 2:30;
 • 31 Iosif a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc* să înştiinţez pe Faraon şi să-i spun: ‘Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine.
 • * Gen 47:1;
 • 32 Oamenii aceştia sunt păstori, căci cresc vite; ei şi-au adus oile şi boii şi tot ce este al lor.’
 • 33 Şi, când vă va chema Faraon şi vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciţi*?’,
 • * Gen 47:2; Gen 47:3;
 • 34 voi să răspundeţi: ‘Robii* tăi au crescut vite din tinereţea** noastră până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri.’ În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune pentru egipteni.”
 • * Gen 46:32; ** Gen 30:35; Gen 34:5; Gen 37:12; Gen 43:32; Exod 8:26;
  Geneza, capitolul 46  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta