Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Ieremia  


Capitolul 48
 • 1 Asupra Moabului*. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo**, căci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruşine, este luat; cetăţuia este acoperită de ruşine şi zdrobită!
 • * Ier 25:21; Ier 27:3; Ezec 25:9; Amos 2:1; Amos 2:2; ** Num 32:38; Num 33:47; Isa 15:2; Num 32:37;
 • 2 S-a dus* fala Moabului, la Hesbon** i se pune la cale pieirea: ‘Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!’ Şi tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine!
 • * Isa 16:4; ** Isa 15:4;
 • 3 Se aud strigăte* din Horonaim; prăpăd şi nimicire!
 • * Ier 48:5;
 • 4 Moabul este zdrobit! Chiar şi cei mici ai lui strigă.
 • 5 Căci într-un plâns necurmat suie suişul* Luhitului şi se aud strigăte de durere la coborâşul Horonaimului din pricina nimicirii!
 • * Isa 15:5;
 • 6 Fugiţi*, scăpaţi-vă viaţa şi fiţi ca un nevoiaş** desţărat în pustie!
 • * Ier 51:6; ** Ier 17:6;
 • 7 Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele şi în vistieriile tale, vei fi luat şi tu, şi Chemoşul* va merge în robie, cu preoţii** şi căpeteniile lui.
 • * Num 21:29; Jud 11:24; Isa 46:1; Isa 46:2; Ier 43:12; ** Ier 49:3;
 • 8 Pustiitorul* va intra în fiecare cetate, şi nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri şi câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul.
 • * Ier 6:26; Ier 48:18;
 • 9 Daţi* aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustie, nu vor mai avea locuitori.
 • * Ps 55:6; Ier 48:28;
 • 10 Blestemat* să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel!
 • * Jud 5:23; 1 Sam 15:3; 1 Sam 15:9; 1 Imp 20:42;
 • 11 Moabul era netulburat din tinereţea lui şi se odihnea* fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul şi nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul.
 • * Tef 1:12;
 • 12 De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele şi vor face să-i plesnească burdufurile.
 • 13 Moabul va fi dat de ruşine cu Chemoş*, cum a fost dată de ruşine** casa lui Israel cu Betel, în care îşi punea încrederea.
 • * Jud 11:24; 1 Imp 11:7; ** Osea 10:6; 1 Imp 12:29;
 • 14 Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji*, ostaşi gata de luptă?’
 • * Isa 16:6;
 • 15 Moabul* este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este** înjunghiată”, zice Împăratul al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Ier 48:8; Ier 48:9; Ier 48:18; ** Ier 50:27; Ier 46:18; Ier 51:57;
 • 16 „Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare.
 • 17 Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoaşteţi numele! Şi ziceţi: ‘Cum* a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’
 • * Isa 9:4; Isa 14:4; Isa 14:5;
 • 18 Coboară-te din locaşul slavei, şezi jos pe pământul uscat, locuitoare*, fiica Dibonului**! Căci pustiitorul Moabului se suie împotriva ta şi-ţi nimiceşte cetăţuile.
 • * Isa 47:1; Ier 46:19; ** Num 21:30; Isa 15:2; Ier 48:8;
 • 19 Stai* pe drum şi pândeşte, locuitoarea Aroerului**! Întreabă pe fugar şi pe cel scăpat şi zi: ‘Ce s-a întâmplat?’
 • * Deut 2:36; ** 1 Sam 4:13; 1 Sam 4:16;
 • 20 Moabul este acoperit de ruşine, căci este zdrobit. Gemeţi* şi strigaţi! Vestiţi în Arnon** că Moabul este pustiit!
 • * Isa 16:7; ** Num 21:13;
 • 21 A venit pedeapsa şi peste ţara câmpiei*, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat,
 • * Ier 48:8;
 • 22 peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim,
 • 23 peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon,
 • 24 peste Cheriiot*, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate.
 • * Ier 48:41; Amos 2:2;
 • 25 Tăria*1 Moabului este frântă şi braţul** lui, zdrobit”, zice Domnul.
 • * Ps 75:10; ** Ezec 30:21;
 • 26 „Îmbătaţi-l*, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui şi să ajungă de râs şi el!
 • * Ier 25:15; Ier 25:27;
 • 27 N-a fost Israel* de râsul tău? A fost** prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbeşti de el?
 • * Tef 2:8; ** Ier 2:26;
 • 28 Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci*, locuitori ai Moabului! Şi fiţi ca porumbeii** care îşi fac cuibul pe marginea peşterilor!
 • * Ps 55:6; Ps 55:7; Ier 48:9; ** Cant 2:14;
 • 29 Am auzit de fudulia* mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui şi de inima lui îngâmfată.
 • * Isa 16:6;
 • 30 Cunosc”, zice Domnul, „înfumurarea lui, lăudăroşeniile lui deşarte şi faptele* lui de nimic.
 • * Isa 16:6; Ier 50:36;
 • 31 De aceea gem* pentru Moab şi mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres.
 • * Isa 15:5; Isa 16:7; Isa 16:11;
 • 32 Vie* din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului, dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale şi peste culesul viilor tale.
 • * Isa 16:8; Isa 16:9;
 • 33 Şi astfel, s-au dus bucuria* şi veselia din câmpiile şi din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri”, zice Domnul; „nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie.
 • * Isa 16:10; Ioel 1:12;
 • 34 Strigătele Hesbonului* răsună până la Eleale şi glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar** până la Horonaim, până la Eglat-Şelişia, căci şi apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu.
 • * Isa 15:4-6; ** Isa 15:5; Isa 15:6; Ier 48:5;
 • 35 Vreau s-o isprăvesc în Moab”, zice Domnul, „cu cel ce se* suie pe înălţimile de jertfă şi aduce tămâie dumnezeului său.
 • * Isa 15:2; Isa 16:12;
 • 36 De aceea îmi jeleşte inima* ca un fluier pentru Moab, îmi jeleşte inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns** sunt pierdute.
 • * Isa 15:5; Isa 16:11; ** Isa 15:7;
 • 37 Căci toate capetele sunt rase*, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale şi pe coapse**, saci.
 • * Isa 15:2; Isa 15:3; Ier 47:5; ** Gen 37:34;
 • 38 Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas* fără preţ”, zice Domnul.
 • * Ier 22:28;
 • 39 „Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de ruşinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs şi de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară.”
 • 40 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vrăjmaşul zboară ca vulturul* şi îşi întinde** aripile asupra Moabului!
 • * Deut 28:49; Ier 49:22; Dan 7:4; Osea 8:1; Hab 1:8; ** Isa 8:8;
 • 41 Cheriiotul este luat, cetăţuile* sunt cucerite şi, în ziua aceea, inima** vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile naşterii.
 • * Ier 48:24; Isa 13:8; ** Isa 21:3; Ier 30:6; Ier 49:22; Ier 49:24; Ier 50:43; Ier 51:30; Mica 4:9;
 • 42 Astfel, Moabul va fi nimicit de tot şi nu* va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului.
 • * Ps 83:4; Isa 7:8;
 • 43 Groaza*, groapa şi laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului”, zice Domnul.
 • * Isa 24:17; Isa 24:18;
 • 44 „Cel ce fuge de groază cade în groapă şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci aduc* asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui”, zice Domnul.
 • * Ier 11:23;
 • 45 „Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului, dar din Hesbon iese* un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului şi mistuie laturile** Moabului şi creştetul capului celor ce se fălesc.
 • * Num 21:28; ** Num 24:17;
 • 46 Vai de tine*, Moabule! Poporul din Chemoş este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinşi de război şi fiicele tale, prinse de război.
 • * Num 21:29;
 • 47 Dar, în vremurile* de apoi, voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Moabului”, zice Domnul.Aceasta este judecata asupra Moabului.
 • * Ier 49:6; Ier 49:39;
 • 1. Evreieşte: cornul.
  Ieremia, capitolul 48  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta