Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iov  


Capitolul 34
 • 1 Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
 • 2 „Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
 • 3 Căci urechea* deosebeşte cuvintele cum gustă cerul gurii bucatele.
 • * Iov 6:30; Iov 12:11;
 • 4 Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.
 • 5 Iov a zis: ‘Sunt nevinovat* Şi Dumnezeu nu vrea** să-mi dea dreptate;
 • * Iov 33:9; ** Iov 27:2;
 • 6 am* dreptate şi trec drept mincinos; rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.’
 • * Iov 9:17;
 • 7 Este vreun om ca Iov, care* să bea batjocura ca apa,
 • * Iov 15:16;
 • 8 care să umble în tovărăşia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
 • 9 Căci* el a zis: ‘Nu-i foloseşte nimic omului să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.’
 • * Iov 9:22; Iov 9:23; Iov 9:30; Iov 35:3; Mal 3:14;
 • 10 Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe* de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
 • * Gen 18:25; Deut 32:4; 2 Cron 19:7; Iov 8:3; Iov 36:23; Ps 92:15; Rom 9:14;
 • 11 El dă omului după* faptele lui, răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
 • * Ps 62:12; Prov 24:12; Ier 32:19; Ezec 33:20; Mat 16:27; Rom 2:6; 2 Cor 5:10; 1 Pet 1:17; Apoc 22:12;
 • 12 Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea*.
 • * Iov 8:3;
 • 13 Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine I-a dat lumea în grija Lui?
 • 14 Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi* duhul şi suflarea,
 • * Ps 104:29;
 • 15 tot ce este carne* ar pieri deodată şi omul s-ar întoarce în ţărână.
 • * Gen 3:19; Ecl 12:7;
 • 16 Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele!
 • 17 Oare ar putea să domnească* un vrăjmaş al dreptăţii? Şi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
 • * Gen 18:25; 2 Sam 23:3;
 • 18 care* strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’ Şi către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,
 • * Exod 22:28;
 • 19 care nu* caută la faţa celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea** mâinilor Lui?
 • * Deut 10:17; 2 Cron 19:7; Fapte 10:34; Rom 2:11; Gal 2:6; Efes 6:9; Col 3:25; 1 Pet 1:17; ** Iov 31:15;
 • 20 Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii*, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere, fără amestecul mâinii vreunui om.
 • * Exod 12:29; Exod 12:30;
 • 21 Căci Dumnezeu vede* purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
 • * 2 Cron 16:9; Iov 31:4; Ps 34:15; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 16:17; Ier 32:19;
 • 22 Nu* este nici întuneric, nici umbră a morţii unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
 • * Ps 139:12; Amos 9:2; Amos 9:3; Evr 4:13;
 • 23 Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
 • 24 El* zdrobeşte pe cei mari fără cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
 • * Dan 2:21;
 • 25 Căci El cunoaşte faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
 • 26 Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi în faţa tuturor.
 • 27 Abătându-se* de la El şi părăsind** toate căile Lui,
 • * 1 Sam 15:11; ** Ps 28:5; Isa 5:12;
 • 28 ei au făcut* să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte** la strigătul celui nenorocit.
 • * Exod 22:23; ** Iov 35:9; Iac 5:4;
 • 29 Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă? La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
 • 30 pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească şi să nu mai fie o* cursă pentru popor.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 12:30; 2 Imp 21:9;
 • 31 Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: ‘Am fost pedepsit, nu* voi mai păcătui;
 • * Dan 9:7-14;
 • 32 arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?
 • 33 Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu; Spune dar ce ştii!
 • 34 Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
 • 35 Iov* vorbeşte fără pricepere, şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
 • * Iov 35:16;
 • 36 Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi!
 • 37 Căci adaugă la greşelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”
  Iov, capitolul 34  
Versetul zilei
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!
Isaia 35:10
Pune-l pe pagina ta