Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Isaia  


Capitolul 13
 • 1 Prorocie* împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ:
 • * Isa 21:1; Isa 47:1;
 • 2 Ridicaţi* un steag pe** un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor!
 • * Isa 5:26; Isa 18:3; Ier 50:21; ** Ier 51:25; Isa 10:32;
 • 3 „Am dat poruncă sfintei Mele oştiri”, zice Domnul, „am chemat pe vitejii* Mei la judecata mâniei Mele, pe cei** ce se bucură de mărimea Mea.”
 • * Ioel 3:11; ** Ps 149:2; Ps 149:5; Ps 149:6;
 • 4 Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va da lupta.
 • 5 Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul.
 • 6 Gemeţi, căci ziua* Domnului este aproape: ea** vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
 • * Tef 1:7; Apoc 6:17; ** Iov 31:23; Ioel 1:15;
 • 7 De aceea toate mâinile slăbesc şi orice inimă omenească se topeşte.
 • 8 Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi apucă* chinurile şi durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii; se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roşii ca focul.
 • * Ps 48:6; Isa 21:3;
 • 9 Iată, vine ziua* Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii** de pe el.
 • * Mal 4:1; ** Ps 104:35; Prov 2:22;
 • 10 Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca* la răsăritul lui şi luna nu va mai lumina.
 • * Isa 24:21; Isa 24:23; Ezec 32:7; Ioel 2:31; Ioel 3:15; Mat 24:29; Marc 13:24; Luca 21:25;
 • 11 „Voi pedepsi”, zice Domnul, „lumea pentru răutatea ei şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi* face să înceteze mândria celor trufaşi şi voi doborî semeţia celor asupritori.
 • * Isa 2:17;
 • 12 Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir.
 • 13 Pentru* aceasta voi clătina cerurile, şi pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor, în ziua** mâniei Lui aprinse.
 • * Hag 2:6; ** Ps 110:5; Plang 1:12;
 • 14 Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se* va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în ţara lui.
 • * Ier 50:16; Ier 51:9;
 • 15 Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie.
 • 16 Copiii lor vor fi zdrobiţi* sub ochii lor, casele le vor fi jefuite şi nevestele lor vor fi necinstite.
 • * Ps 137:9; Zah 3:10; Zah 14:2;
 • 17 Iată*, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.
 • * Isa 21:2; Ier 51:11; Ier 51:28; Dan 5:28; Dan 5:31;
 • 18 Cu arcurile lor vor doborî pe tineri şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.
 • 19 Şi astfel*, Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a caldeenilor, va fi ca Sodoma** şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.
 • * Isa 14:4; Isa 14:22; ** Gen 19:24; Gen 19:25; Deut 29:23; Ier 49:18; Ier 50:40;
 • 20 El nu va mai fi locuit*, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo,
 • * Ier 50:3; Ier 50:39; Ier 51:29; Ier 51:62;
 • 21 ci* fiarele pustiei îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo şi stafiile se vor juca acolo.
 • * Isa 34:11; Isa 34:15; Apoc 18:2;
 • 22 Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape* să vină şi zilele nu i se vor lungi.”
 • * Ier 51:33;
  Isaia, capitolul 13  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta