Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Isaia  


Capitolul 48
 • Vechile şi noile prorocii
 • 1 Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care* aţi ieşit din apele lui Iuda, voi, care** aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!
 • * Ps 68:26; ** Deut 6:13; Isa 65:16; Tef 1:5; Ier 4:2; Ier 5:2;
 • 2 Căci ei îşi trag numele de la* cetatea sfântă şi se** bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Isa 52:1; ** Mica 3:11; Rom 2:17;
 • 3 De multă vreme am făcut* cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieşit, şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat şi** s-au împlinit.
 • * Isa 41:22; Isa 42:9; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 44:8; Isa 45:21; Isa 46:9; Isa 46:10; ** Ios 21:45;
 • 4 Ştiind că eşti împietrit, că grumazul* îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă,
 • * Exod 32:9; Deut 31:27;
 • 5 ţi-am* vestit de mult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: ‘Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!’
 • * Isa 48:3;
 • 6 Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.
 • 7 Ele se fac în timpul de faţă şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: ‘Iată că le ştiam.’
 • 8 Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele, căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din* naştere ai fost numit răzvrătit.
 • * Ps 58:3;
 • 9 Din* pricina Numelui Meu sunt îndelung** răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.
 • * Ps 79:9; Ps 106:8; Isa 43:25; Isa 48:11; Ezec 20:9; Ezec 20:14; Ezec 20:22; Ezec 20:44; ** Ps 78:38;
 • 10 Iată, te-am pus în cuptor*, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei.
 • * Ps 66:10;
 • 11 Din* dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum** ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.
 • * Isa 48:9; ** Deut 32:26; Deut 32:27; Ezec 20:9; Isa 42:8;
 • 12 Ascultă-Mă, Iacove! Şi tu, Israele, pe care te-am chemat! Eu, Eu* sunt Cel dintâi şi tot Eu sunt şi Cel** din urmă.
 • * Deut 32:39; ** Isa 41:4; Isa 44:6; Apoc 1:17; Apoc 22:13;
 • 13 Mâna* Mea a întemeiat pământul şi dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am** chemat, s-au şi înfăţişat îndată.
 • * Ps 102:25; ** Isa 40:26;
 • 14 Strângeţi-vă* cu toţii şi ascultaţi! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubeşte Domnul** va împlini voia Lui împotriva Babilonului şi braţul lui va apăsa asupra haldeenilor.
 • * Isa 41:22; Isa 43:9; Isa 44:7; Isa 45:20; Isa 45:21; ** Isa 45:1; Isa 44:28;
 • 15 Eu am vorbit şi Eu* l-am şi chemat; Eu l-am adus şi lucrarea lui va izbuti.
 • * Isa 45:1;
 • 16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am* vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri am fost de faţă. Şi acum, Domnul** Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.”
 • * Isa 45:19; ** Isa 61:1-3; Zah 2:8; Zah 2:9; Zah 2:11;
 • 17 Aşa vorbeşte Domnul*, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc** pe calea pe care trebuie să mergi!
 • * Isa 43:14; Isa 44:6; Isa 44:24; Isa 48:20; ** Ps 32:8;
 • 18 O*, de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci** pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta, ca valurile mării!
 • * Deut 32:29; Ps 81:13; ** Ps 119:165;
 • 19 Sămânţa* ta ar fi fost ca nisipul şi roadele pântecelui tău, ca boabele de nisip; numele tău n-ar fi fost şters şi nimicit înaintea Mea.
 • * Gen 22:17; Osea 1:10;
 • 20 Ieşiţi* din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeenilor! Vestiţi, trâmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire până la capătul pământului, spuneţi: ‘Domnul a răscumpărat** pe robul Său Iacov!
 • * Isa 52:11; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; Zah 2:6; Zah 2:7; Apoc 18:4; ** Exod 19:4; Exod 19:5; Exod 19:6; Isa 44:22; Isa 44:23;
 • 21 Şi nu vor suferi de sete* în pustiurile în care-i va duce, ci va face** să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca şi va curge apa.’
 • * Isa 41:17; Isa 41:18; ** Exod 17:6; Num 20:11; Ps 105:41;
 • 22 Cei răi n-au pace*”, zice Domnul.
 • * Isa 57:21;
  Isaia, capitolul 48  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta