Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Isaia  


Capitolul 56
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine, căci* mântuirea Mea este aproape să vină şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.
 • * Isa 46:13; Mat 3:2; Mat 4:17; Rom 13:11; Rom 13:12;
 • 2 Ferice de omul care face lucrul acesta şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind* Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă niciun rău!”
 • * Isa 58:13;
 • 3 Străinul* care se alipeşte de Domnul să nu zică: „Domnul mă va despărţi de poporul Său!” şi famenul să nu zică: „Iată, eu sunt un copac uscat!”
 • * Deut 23:1; Deut 23:2; Deut 23:3; Fapte 8:27; Fapte 10:1; Fapte 10:2; Fapte 10:34; Fapte 17:4; Fapte 18:7; 1 Pet 1:1;
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu,
 • 5 le voi da* în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc** şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.
 • * 1 Tim 3:15; ** Ioan 1:12; 1 Ioan 3:1;
 • 6 Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu
 • 7 îi voi aduce* la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot** şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru†† toate popoarele.”
 • * Isa 2:2; 1 Pet 1:1; 1 Pet 1:2; ** Rom 12:1; Evr 13:15; 1 Pet 2:5; Mat 21:13; Marc 11:17; Luca 19:46; †† Mal 1:11;
 • 8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care* strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi** mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.”
 • * Ps 147:2; Isa 11:12; ** Ioan 10:16; Efes 1:10; Efes 2:14-16;
 • Mustrări şi mângâieri
 • 9 Veniţi, toate fiarele de pe câmp, veniţi de mâncaţi, toate* fiarele din pădure!
 • * Ier 12:9;
 • 10 Toţi păzitorii lui sunt orbi*, fără pricepere; toţi** sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi şi le place să doarmă.
 • * Mat 15:14; Mat 23:16; ** Fil 3:2;
 • 11 Totuşi sunt nişte câini* lacomi, care nu se mai satură**. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere.
 • * Mica 3:11; ** Ezec 34:2; Ezec 34:3;
 • 12 „Veniţi”, zic ei, „am să caut vin şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine* vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!”
 • * Ps 10:6; Prov 23:35; Isa 22:13; Luca 12:19; 1 Cor 15:32;
  Isaia, capitolul 56  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta