Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Maleahi  


Capitolul 4
 • 1 „Căci iată, vine ziua* care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi** şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde”, zice Domnul oştirilor, „şi nu le va lăsa†† nici rădăcină, nici ramură.
 • * Ioel 2:31; Mal 3:2; 2 Pet 3:7; ** Mal 3:18; Obad 1:18; †† Amos 2:9;
 • 2 Dar pentru voi, care vă temeţi* de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii** şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
 • * Mal 3:16; ** Luca 1:78; Efes 5:14; 2 Pet 1:19; Apoc 2:28; 2 Sam 22:43; Mica 7:10; Zah 10:5;
 • 3 Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu”, zice Domnul oştirilor.
 • 4 „Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise*, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb** rânduieli şi porunci pentru tot Israelul!
 • * Exod 20:3; ** Deut 4:10; Ps 147:19;
 • 5 Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie* înainte** de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
 • * Mat 11:14; Mat 17:11; Marc 9:11; Luca 1:17; ** Ioel 2:31;
 • 6 El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc* ţara cu blestem**!”
 • * Zah 14:12; ** Zah 3:5;
  Maleahi, capitolul 4