Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Numeri  


Capitolul 1
 • NUMERI SAU A PATRA CARTE A LUI MOISE
 • * Deut 8:15; Deut 32:9-14; Neem 9:19-21;
 • Numărătoarea israeliţilor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise în pustia* Sinai, în cortul întâlnirii**, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului. El a zis:
 • * Exod 19:1; Num 10:11; Num 10:12; ** Exod 25:22;
 • 2 „Faceţi numărătoarea* întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor
 • * Exod 30:12; Exod 38:26; Num 26:2; Num 26:63; Num 26:64; 1 Cron 21:2;
 • 3 de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei din Israel care sunt în stare să poarte armele; să le faceţi numărătoarea după cetele lor, tu şi Aaron.
 • 4 Să fie cu voi câte un bărbat de fiecare seminţie, căpetenie a casei părinţilor săi.
 • 5 Iată numele bărbaţilor care vor fi împreună cu voi.Pentru Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur;
 • 6 pentru Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;
 • 7 pentru Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;
 • 8 pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar;
 • 9 pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
 • 10 pentru fiii lui Iosif – pentru Efraim: Elişama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul lui Pedahţur;
 • 11 pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;
 • 12 pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;
 • 13 pentru Aşer: Paguiel, fiul lui Ocran;
 • 14 pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel*;
 • * Num 2:14;
 • 15 pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.”
 • 16 Aceştia sunt* cei ce au fost aleşi de adunare, mai-marii seminţiilor părinţilor lor, căpeteniile** miilor lui Israel.
 • * Num 7:2; 1 Cron 27:16; ** Exod 18:21; Exod 18:25;
 • 17 Moise şi Aaron au luat pe bărbaţii aceştia care fuseseră chemaţi pe nume
 • 18 şi au strâns toată adunarea în cea dintâi zi a lunii a doua. I-au trecut în cărţile care cuprindeau spiţa neamului, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus.
 • 19 Moise a făcut numărătoarea în pustia Sinai, cum îi poruncise Domnul.
 • 20 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 21 bărbaţii din seminţia lui Ruben ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.
 • 22 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Simeon, după familiile lor, după casele părinţilor lor; le-au făcut numărătoarea, numărând pe cap numele tuturor bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte armele:
 • 23 bărbaţii din seminţia lui Simeon ieşiţi la numărătoare au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.
 • 24 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 25 bărbaţii din seminţia lui Gad ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.
 • 26 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Iuda, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 27 bărbaţii din seminţia lui Iuda ieşiţi la numărătoare au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.
 • 28 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Isahar, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 29 bărbaţii din seminţia lui Isahar ieşiţi la numărătoare au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.
 • 30 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Zabulon, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 31 bărbaţii din seminţia lui Zabulon ieşiţi la numărătoare au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.
 • 32 Au trecut în cărţile neamului, dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 33 bărbaţii din seminţia lui Efraim ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci de mii cinci sute.
 • 34 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Manase, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 35 bărbaţii din seminţia lui Manase ieşiţi la numărătoare au fost treizeci şi două de mii două sute.
 • 36 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Beniamin, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 37 bărbaţii din seminţia lui Beniamin ieşiţi la numărătoare au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.
 • 38 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Dan, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 39 bărbaţii din seminţia lui Dan ieşiţi la numărătoare au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.
 • 40 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Aşer, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 41 bărbaţii din seminţia lui Aşer ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.
 • 42 Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Neftali, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele bărbaţilor de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele:
 • 43 bărbaţii din seminţia lui Neftali ieşiţi la numărătoare au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.
 • 44 Aceştia* sunt aceia a căror numărătoare a fost făcută de Moise şi Aaron şi de cei doisprezece bărbaţi, mai-mari ai lui Israel; era câte un bărbat pentru fiecare din casele părinţilor lor.
 • * Num 26:64;
 • 45 Toţi aceia dintre copiii lui Israel ieşiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel care erau în stare să poarte armele,
 • 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare, au fost şase* sute trei mii cinci sute cincizeci.
 • * Exod 38:26; Exod 12:37; Num 2:32; Num 26:51;
 • Deosebirea leviţilor
 • 47 Leviţii*, după seminţia părinţilor lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta.
 • * Num 2:33; Num 3:4; Num 26:57; 1 Cron 6:1; 1 Cron 21:6;
 • 48 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 49 „Să nu* faci numărătoarea seminţiei lui Levi şi să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel.
 • * Num 2:33; Num 26:62;
 • 50 * în grija leviţilor cortul întâlnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el. Ei vor duce cortul şi toate uneltele lui, vor face slujba în el şi vor tăbărî** în jurul cortului.
 • * Exod 38:21; Num 3:7; Num 3:8; Num 4:15; Num 4:25-27; Num 4:33; ** Num 3:23; Num 3:29; Num 3:35; Num 3:38;
 • 51 Când va* porni cortul, leviţii să-l desfacă; şi când se va opri cortul, leviţii să-l întindă, iar străinul** care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea.
 • * Num 10:17; Num 10:21; ** Num 3:10; Num 3:38; Num 18:22;
 • 52 Copiii lui Israel* să tăbărască fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după cetele lor.
 • * Num 2:2; Num 2:34;
 • 53 Dar leviţii* să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească** mânia Mea împotriva adunării copiilor lui Israel, şi leviţii să aibă paza cortului întâlnirii.”
 • * Num 1:50; ** Lev 10:6; Num 8:19; Num 16:46; Num 18:5; 1 Sam 6:19; Num 3:7; Num 3:8; Num 8:24-26; Num 18:3-5; Num 31:30; Num 31:47; 1 Cron 23:32; 2 Cron 13:11;
 • 54 Copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul; aşa au făcut.
Numeri, capitolul 1