Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Numeri  


Capitolul 9
 • Paştele în pustia Sinai
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieşirea lor din ţara Egiptului. Şi a zis:
 • 2 „Copiii lui Israel să prăznuiască Paştele* la vremea hotărâtă.
 • * Exod 12:1; Lev 23:5; Num 28:16; Deut 16:1; Deut 16:2;
 • 3 Să le prăznuiţi la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a lunii acesteia, seara1; să le prăznuiţi după toate legile şi după toate poruncile privitoare la ele.”
 • 4 Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paştele.
 • 5 Şi au* prăznuit Paştele în a paisprezecea zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
 • * Ios 5:10;
 • 6 S-a întâmplat că nişte oameni, fiind necuraţi* din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paştele în ziua aceea. Ei s-au** înfăţişat în aceeaşi zi înaintea lui Moise şi înaintea lui Aaron.
 • * Num 5:2; Num 19:11; Num 19:16; Ioan 18:28; ** Exod 18:15; Exod 18:19; Exod 18:26; Num 27:2;
 • 7 Şi oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi suntem necuraţi din pricina unui mort. De ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?”
 • 8 Moise le-a răspuns: „Aşteptaţi* să văd ce vă porunceşte Domnul.”
 • * Num 27:5;
 • 9 Şi Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 10 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Dacă cineva dintre voi sau dintre urmaşii voştri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuşi să prăznuiască Paştele în cinstea Domnului.
 • 11 Şi să le prăznuiască în luna a doua*, în ziua a paisprezecea, seara; să le mănânce** cu azimi şi ierburi amare.
 • * 2 Cron 30:2; 2 Cron 30:15; ** Exod 12:8;
 • 12 Să nu lase din* ele nimic până a doua zi dimineaţa şi să nu frângă** niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paşte.
 • * Exod 12:10; ** Exod 12:46; Ioan 19:36; Exod 12:43;
 • 13 Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie, şi totuşi nu prăznuieşte Paştele, sufletul acela să fie nimicit* din poporul lui, pentru că n-a adus** darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-şi ia pedeapsa pentru păcatul lui.
 • * Gen 17:14; Exod 12:15; ** Num 9:7; Num 5:31;
 • 14 Dacă un străin care locuieşte între voi prăznuieşte Paştele Domnului, să se ţină de legile şi poruncile privitoare la Paşte. Aceeaşi* lege să fie între voi, pentru străin, ca şi pentru băştinaş.’”
 • * Exod 12:49;
 • Norul
 • 15 În ziua* când a fost aşezat cortul, norul a acoperit locaşul cortului întâlnirii şi, de seara** până dimineaţa, deasupra cortului era ca înfăţişarea unui foc.
 • * Exod 40:34; Neem 9:12; Neem 9:19; Ps 78:14; ** Exod 13:21; Exod 40:38;
 • 16 Totdeauna era aşa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfăţişarea unui foc.
 • 17 Când se* ridica norul de pe cort, porneau şi copiii lui Israel; şi acolo unde se oprea norul, tăbărau şi copiii lui Israel.
 • * Exod 40:36; Num 10:11; Num 10:33; Num 10:34; Ps 80:1;
 • 18 Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului şi tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme* cât rămânea norul deasupra cortului.
 • * 1 Cor 10:1;
 • 19 Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau* de porunca Domnului şi nu porneau.
 • * Num 1:53; Num 3:8;
 • 20 Când norul rămânea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului şi porneau după porunca Domnului.
 • 21 Dacă norul se oprea de seara până dimineaţa şi se ridica dimineaţa, atunci porneau şi ei. Dacă norul se ridica după o zi şi o noapte, atunci porneau şi ei.
 • 22 Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui* Israel rămâneau tăbărâţi şi nu porneau; şi când se ridica, porneau şi ei.
 • * Exod 40:36; Exod 40:37;
 • 23 Tăbărau după porunca Domnului şi porneau după porunca Domnului; ascultau* de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.
 • * Num 9:19;
 • 1. Evreieşte: între cele două seri.
  Numeri, capitolul 9  
Versetul zilei
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea;
Isaia 61:1
Pune-l pe pagina ta