Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Proverbele  


Capitolul 20
 • 1 Vinul este* batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.
 • * Gen 9:21; Prov 23:29; Prov 23:30; Isa 28:7; Osea 4:11;
 • 2 Frica pe care o insuflă împăratul este ca* răcnetul unui leu; cine îl supără păcătuieşte** împotriva sa însuşi.
 • * Prov 16:14; Prov 19:12; ** Prov 8:36;
 • 3 Este o cinste* pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.
 • * Prov 17:14;
 • 4 Toamna*, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar** nu este nimic!
 • * Prov 10:4; Prov 19:24; ** Prov 19:15;
 • 5 Sfaturile în inima omului sunt ca* nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele.
 • * Prov 18:4;
 • 6 Mulţi* oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om** credincios?
 • * Prov 25:14; Mat 6:2; Luca 18:11; ** Ps 12:1; Luca 18:8;
 • 7 Cel neprihănit umblă în* neprihănirea lui; ferice** de copiii lui după el!
 • * 2 Cor 1:12; ** Ps 37:26; Ps 112:2;
 • 8 Împăratul* care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii risipeşte orice rău cu privirea lui.
 • * Prov 20:26;
 • 9 Cine* poate zice: „Mi-am curăţit inima, sunt curat de păcatul meu”?
 • * 1 Imp 8:46; 2 Cron 6:36; Iov 14:4; Ps 51:5; Ecl 7:20; 1 Cor 4:4; 1 Ioan 1:8;
 • 10 Două feluri de greutăţi* şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului.
 • * Deut 25:13; Prov 20:23; Prov 11:1; Prov 16:11; Mica 6:10; Mica 6:11;
 • 11 Copilul lasă să se vadă încă* din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.
 • * Mat 7:16;
 • 12 Urechea care aude* şi ochiul care vede, şi pe una, şi pe celălalt, Domnul le-a făcut.
 • * Exod 4:11; Ps 94:9;
 • 13 Nu* iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine!
 • * Prov 6:9; Prov 12:11; Prov 19:15; Rom 12:11;
 • 14 „Rău! Rău!” zice cumpărătorul şi, plecând, se fericeşte.
 • 15 Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru* scump.
 • * Iov 28:12; Iov 28:16-19; Prov 3:15; Prov 8:11;
 • 16 Ia-i* haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii!
 • * Prov 22:26; Prov 22:27; Prov 27:13;
 • 17 Pâinea minciunii este dulce* omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.
 • * Prov 9:17;
 • 18 Planurile se pun la cale prin* sfat. Fă** războiul cu chibzuinţă!
 • * Prov 15:22; Prov 24:6; ** Luca 14:31;
 • 19 Cine* umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse, şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura** să nu te amesteci.
 • * Prov 11:13; ** Rom 16:18;
 • 20 Dacă cineva* blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina** în mijlocul întunericului.
 • * Exod 21:17; Lev 20:9; Mat 15:4; ** Iov 18:5; Iov 18:6; Prov 24:20;
 • 21 O moştenire* repede câştigată de la început nu va fi binecuvântată la** sfârşit.
 • * Prov 28:20; ** Hab 2:6;
 • 22 Nu* zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte** în Domnul, şi El te va ajuta.
 • * Deut 32:35; Prov 17:13; Prov 24:29; Rom 12:17; Rom 12:19; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9; ** 2 Sam 16:12;
 • 23 Domnul urăşte* două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun.
 • * Prov 20:10;
 • 24 Domnul* îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?
 • * Ps 37:23; Prov 16:9; Ier 10:23;
 • 25 Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă şi, abia după* ce a făcut juruinţa, să se gândească.
 • * Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 26 Un împărat* înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei.
 • * Ps 101:5; Prov 20:8;
 • 27 Suflarea omului este o lumină* a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor.
 • * 1 Cor 2:11;
 • 28 Bunătatea* şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate.
 • * Ps 101:1; Prov 29:14;
 • 29 Slava tinerilor este tăria, dar podoaba* bătrânilor sunt perii albi.
 • * Prov 16:31;
 • 30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană.
  Proverbele, capitolul 20  
Versetul zilei
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!
Isaia 35:10
Pune-l pe pagina ta