Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Proverbele  


Capitolul 3
 • Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii
 • 1 Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima* ta sfaturile mele!
 • * Deut 8:1; Deut 30:16; Deut 30:20;
 • 2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace*.
 • * Ps 119:165;
 • 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le* la gât, scrie-le** pe tăbliţa inimii tale!
 • * Exod 13:9; Deut 6:8; Prov 6:21; Prov 7:3; ** Ier 17:1; 2 Cor 3:3;
 • 4 Şi, astfel, vei căpăta trecere* şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
 • * Ps 111:10; 1 Sam 2:26; Luca 2:52; Fapte 2:47; Rom 14:18;
 • 5 Încrede-te* în Domnul din toată inima ta şi nu** te bizui pe înţelepciunea ta!
 • * Ps 37:3; Ps 37:5; ** Ier 9:23;
 • 6 Recunoaşte-L* în toate căile tale, şi El îţi va netezi** cărările.
 • * 1 Cron 28:9; ** Ier 10:23;
 • 7 Nu te socoti singur* înţelept; teme-te** de Domnul şi abate-te de la rău!
 • * Rom 12:16; ** Iov 1:1; Prov 16:6;
 • 8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor* tale.
 • * Iov 21:24;
 • 9 Cinsteşte* pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău,
 • * Exod 22:29; Exod 23:19; Exod 34:26; Deut 26:2; Mal 3:10; Luca 14:13;
 • 10 căci* atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must.
 • * Deut 28:8;
 • Fericirea şi înţelepciunea adevărată
 • 11 Fiule*, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui!
 • * Iov 5:17; Ps 94:12; Evr 12:5; Evr 12:6; Apoc 3:19;
 • 12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte* pe copilul pe care-l iubeşte!
 • * Deut 8:5;
 • 13 Ferice* de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
 • * Prov 8:34; Prov 8:35;
 • 14 Căci câştigul* pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
 • * Iov 28:13; Ps 19:10; Prov 2:4; Prov 8:11; Prov 8:19; Prov 16:16;
 • 15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile* tale nu se pot asemui cu ea.
 • * Mat 13:44;
 • 16 În dreapta ei este o viaţă lungă*; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
 • * Prov 8:18; 1 Tim 4:8;
 • 17 Căile* ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
 • * Mat 11:29; Mat 11:30;
 • 18 Ea este un pom de* viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
 • * Gen 2:9; Gen 3:22;
 • 19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul* pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile;
 • * Ps 104:24; Ps 136:5; Prov 8:27; Ier 10:12; Ier 51:15;
 • 20 prin ştiinţa* Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii** roua.
 • * Gen 1:9; ** Deut 33:28; Iov 36:28;
 • 21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa,
 • 22 căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba* gâtului tău!
 • * Prov 1:9;
 • 23 Atunci* vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
 • * Ps 37:24; Ps 91:11; Ps 91:12; Prov 10:9;
 • 24 Când* te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
 • * Lev 26:6; Ps 3:5; Ps 4:8;
 • 25 Nu te teme nici de spaimă năprasnică*, nici de o năvălire din partea celor răi,
 • * Ps 91:5; Ps 112:7;
 • 26 căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
 • Îndemnuri la o bună vieţuire
 • 27 Nu opri o binefacere* celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
 • * Rom 13:7; Gal 6:10;
 • 28 Nu* zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine”, când ai de unde să dai!
 • * Lev 19:13; Deut 24:15;
 • 29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine!
 • 30 Nu te certa* fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău!
 • * Rom 12:18;
 • 31 Nu pizmui pe omul asupritor* şi nu alege niciuna din căile lui!
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 24:1;
 • 32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană*.
 • * Ps 25:14;
 • 33 Blestemul* Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează**.
 • * Lev 26:14; Ps 37:22; Zah 5:4; Mal 2:2; ** Ps 1:3;
 • 34 Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi* le dă har.
 • * Iac 4:6; 1 Pet 3:5;
 • 35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.
  Proverbele, capitolul 3  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta