Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Proverbele  


Capitolul 30
 • 1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele* înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.
 • * Prov 31:1;
 • 2 Negreşit*, sunt mai prost decât oricine şi n-am pricepere de om.
 • * Ps 73:22;
 • 3 N-am învăţat înţelepciunea şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
 • 4 Cine* s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine** a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum îl cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta?
 • * Ioan 3:13; ** Iov 38:4; Ps 104:3; Isa 40:12;
 • 5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat*. El este un scut** pentru cei ce se încred în El.
 • * Ps 12:6; Ps 18:30; Ps 19:8; Ps 119:140; ** Ps 18:30; Ps 84:11; Ps 115:9; Ps 115:10; Ps 115:11;
 • 6 N-adăuga* nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos.
 • * Deut 4:2; Deut 12:32; Apoc 22:18; Apoc 22:19;
 • 7 Două lucruri Îţi cer: nu mi le opri înainte de moarte!
 • 8 Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi* pâinea care-mi trebuie!
 • * Mat 6:11;
 • 9 Ca* nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.
 • * Deut 8:12; Deut 8:14; Deut 8:17; Deut 31:20; Deut 32:15; Neem 9:25; Neem 9:26; Iov 31:24; Iov 31:25; Iov 31:28; Osea 13:6;
 • 10 Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat.
 • 11 Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său şi nu binecuvântează pe mama sa.
 • 12 Este un neam de oameni care* se crede curat, şi totuşi nu este spălat de întinăciunea lui.
 • * Luca 18:11;
 • 13 Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi* şi care îşi ţin pleoapele sus.
 • * Ps 131:1; Prov 6:17;
 • 14 Este* un neam de oameni ai căror dinţi sunt nişte săbii şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, ca** să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ şi pe cei lipsiţi dintre oameni.
 • * Iov 29:17; Ps 52:2; Ps 57:4; Prov 12:18; ** Ps 14:4; Amos 8:4;
 • 15 Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!” Trei lucruri sunt nesăţioase, patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”,
 • 16 şi anume: Locuinţa morţilor*, femeia stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, şi focul, care nu zice niciodată: „Destul!”
 • * Prov 27:20; Hab 2:5;
 • 17 Pe ochiul* care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur.
 • * Gen 9:22; Lev 20:9; Prov 20:20; Prov 23:22;
 • 18 Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:
 • 19 urma vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării şi urma omului la o fată.
 • 20 Tot aşa este şi calea femeii preacurve: ea mănâncă şi se şterge la gură şi apoi zice: „N-am făcut nimic rău.”
 • 21 Trei lucruri fac să se răscoale o ţară şi patru lucruri nu le poate suferi:
 • 22 un rob* care a început să împărăţească, un nebun care are pâine din belşug,
 • * Prov 19:10; Ecl 10:7;
 • 23 o femeie dispreţuită care se mărită şi o roabă care moşteneşte pe stăpână-sa.
 • 24 Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ, şi totuşi dintre cele mai înţelepte:
 • 25 furnicile*, care nu sunt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara;
 • * Prov 6:6;
 • 26 şoarecii* de munte, care nu sunt un popor puternic, dar îşi aşază locuinţa în stânci;
 • * Ps 104:18;
 • 27 lăcustele n-au împărat, şi totuşi pornesc toate în cete;
 • 28 păianjenul îl poţi prinde cu mâinile şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor.
 • 29 Trei fiinţe au o ţinută frumoasă şi patru au mers măreţ:
 • 30 leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,
 • 31 calul închingat gata şi ţapul şi împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.
 • 32 Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune* mâna la gură:
 • * Iov 21:5; Iov 40:4; Ecl 8:3; Mica 7:16;
 • 33 căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge şi stoarcerea mâniei dă certuri.
  Proverbele, capitolul 30  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta