Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 103
 • Un psalm al lui David
 • 1 Binecuvântează, suflete, pe* Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
 • * Ps 103:22; Ps 104:1; Ps 146:1;
 • 2 Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
 • 3 El* îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă** toate bolile tale,
 • * Ps 130:8; Isa 33:24; Mat 9:2; Mat 9:6; Marc 2:5; Marc 2:10; Marc 2:11; Luca 7:47; ** Exod 15:26; Ps 147:3; Ier 17:14;
 • 4 El îţi izbăveşte* viaţa din groapă, El te încununează** cu bunătate şi îndurare;
 • * Ps 34:22; Ps 56:13; ** Ps 5:12;
 • 5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să* întinereşti iarăşi ca vulturul.
 • * Isa 40:31;
 • 6 Domnul face dreptate* şi judecată tuturor celor asupriţi.
 • * Ps 146:7;
 • 7 El Şi-a arătat* căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel.
 • * Ps 147:19;
 • 8 Domnul este îndurător* şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Num 14:18; Deut 5:10; Neem 9:17; Ps 86:15; Ier 32:18;
 • 9 El nu* Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
 • * Ps 30:5; Isa 57:16; Ier 3:5; Mica 7:18;
 • 10 Nu ne face după* păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre,
 • * Ezra 9:13;
 • 11 ci*, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
 • * Ps 57:10; Efes 3:18;
 • 12 cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează* El fărădelegile noastre de la noi.
 • * Isa 43:25; Mica 7:18;
 • 13 Cum* se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
 • * Mal 3:17;
 • 14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce* aminte că suntem ţărână**.
 • * Ps 78:39; ** Gen 3:19; Ecl 12:7;
 • 15 Omul – zilele* lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca** floarea de pe câmp!
 • * Ps 90:5; Ps 90:6; 1 Pet 1:24; ** Iov 14:1; Iov 14:2; Iac 1:10; Iac 1:11;
 • 16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este şi locul* pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
 • * Iov 7:10; Iov 20:9;
 • 17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El şi îndurarea Lui, pentru* copiii copiilor lor,
 • * Exod 20:6;
 • 18 pentru* cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.
 • * Deut 7:9;
 • 19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie* în ceruri şi domnia** Lui stăpâneşte peste tot.
 • * Ps 11:4; ** Ps 47:2; Dan 4:25; Dan 4:34; Dan 4:35;
 • 20 Binecuvântaţi* pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi** poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!
 • * Ps 148:2; ** Mat 6:10; Evr 1:14;
 • 21 Binecuvântaţi* pe Domnul, toate oştirile Lui, robii** Lui, care faceţi voia Lui!
 • * Gen 32:2; Ios 5:14; Ps 68:17; ** Dan 7:9; Dan 7:10; Evr 1:14;
 • 22 Binecuvântaţi* pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează**, suflete, pe Domnul!
 • * Ps 145:10; ** Ps 103:1;
  Psalmii, capitolul 103  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta