Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 135
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L*, robi ai Domnului,
 • * Ps 113:1; Ps 134:1;
 • 2 care* staţi în Casa Domnului, în curţile** Casei Dumnezeului nostru!
 • * Luca 2:37; ** Ps 92:13; Ps 96:8; Ps 116:19;
 • 3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun*; cântaţi Numele Lui, căci** este binevoitor!
 • * Ps 119:68; ** Ps 147:1;
 • 4 Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov*, pe Israel, ca să fie al Lui.
 • * Exod 19:5; Deut 7:6; Deut 7:7; Deut 10:15;
 • 5 Ştiu că Domnul este mare* şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.
 • * Ps 95:3; Ps 97:9;
 • 6 Domnul face tot* ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
 • * Ps 115:3;
 • 7 El* ridică norii de la marginile pământului, dă** naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
 • * Ier 10:13; Ier 51:16; ** Iov 28:25; Iov 28:26; Iov 38:24; Zah 10:1; Iov 38:22;
 • 8 El* a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.
 • * Exod 12:12; Exod 12:29; Ps 78:51; Ps 136:10;
 • 9 A trimis* semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva** lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
 • * Exod 7-10; ** Ps 136:15;
 • 10 A* lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici:
 • * Num 21:24-26; Num 21:34; Num 21:35; Ps 136:17;
 • 11 pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii* Canaanului;
 • * Ios 12:7;
 • 12 şi* le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel.
 • * Ps 78:55; Ps 136:21; Ps 136:22;
 • 13 Doamne, Numele* Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,
 • * Exod 3:15; Ps 102:12;
 • 14 căci* Domnul va judeca pe poporul Său şi va avea milă de robii Săi.
 • * Deut 32:36;
 • 15 Idolii* neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.
 • * Ps 115:4-8;
 • 16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,
 • 17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.
 • 18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
 • 19 Casa lui Israel, binecuvântaţi* pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
 • * Ps 115:9;
 • 20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
 • 21 Domnul să fie binecuvântat din* Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!
 • * Ps 134:3;
  Psalmii, capitolul 135  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta