Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 136
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci** în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 118:1; ** 1 Cron 16:34; 1 Cron 16:41; 2 Cron 20:21;
 • 2 Lăudaţi pe Dumnezeul* dumnezeilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Deut 10:17;
 • 3 Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 4 Pe Cel ce* singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 72:18;
 • 5 Pe Cel* ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:1; Prov 3:19; Ier 51:15;
 • 6 Pe Cel* ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:9; Ps 24:2; Ier 10:12;
 • 7 Pe Cel* ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:14;
 • 8 Soarele*, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:16;
 • 9 Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 10 Pe Cel* ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 12:29; Ps 135:8;
 • 11 Şi* a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 12:51; Exod 13:3; Exod 13:17;
 • 12 Cu* mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 6:6;
 • 13 Pe Cel* ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 14:21; Exod 14:22; Ps 78:13;
 • 14 Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 15 Şi* a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 14:27; Ps 135:9;
 • 16 Pe Cel* ce a călăuzit pe poporul Său în pustie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 13:18; Exod 15:22; Deut 8:15;
 • 17 Pe Cel* ce a lovit împăraţi mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 135:10; Ps 135:11;
 • 18 Pe* Cel ce a ucis împăraţi puternici, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Deut 29:7;
 • 19 Pe Sihon*, împăratul amoriţilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Num 21:21;
 • 20 Şi pe Og*, împăratul Basanului, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Num 21:33;
 • 21 Şi* le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ios 12:1; Ps 135:12;
 • 22 De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 23 Pe Cel ce Şi-a adus* aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 8:1; Deut 32:36; Ps 113:7;
 • 24 Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 25 Pe Cel* ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 104:27; Ps 145:15; Ps 147:9;
 • 26 Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
  Psalmii, capitolul 136  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta