Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 137
 • 1 Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam când ne aduceam aminte de Sion.
 • 2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harpele.
 • 3 Căci, acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări şi asupritorii* noştri ne cereau bucurie zicând: „Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!”
 • * Ps 79:1;
 • 4 Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?
 • 5 Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
 • 6 Să mi se lipească limba* de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!
 • * Ezec 3:26;
 • 7 Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii* Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l din temelii!”
 • * Ier 49:7; Plang 4:22; Ezec 25:12; Obad 1:10;
 • 8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii*, ferice de cine-ţi** va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!
 • * Isa 13:1; Isa 13:6; Ier 25:12; Ier 50:2; ** Ier 50:15; Ier 50:29; Apoc 18:6;
 • 9 Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi* de stâncă!
 • * Isa 13:16;
  Psalmii, capitolul 137  
Versetul zilei
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea;
Isaia 61:1
Pune-l pe pagina ta