Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 36
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David, robul Domnului
 • 1 Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu* este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”
 • * Rom 3:18;
 • 2 Căci se măguleşte* singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.
 • * Deut 29:19; Ps 10:3; Ps 49:18;
 • 3 Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare*; nu mai vrea** să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.
 • * Ps 12:2; ** Ier 4:22;
 • 4 În aşternutul lui se gândeşte la răutate*, stă pe** o cale care nu este bună şi nu urăşte răul.
 • * Prov 4:16; Mica 2:1; ** Isa 65:2;
 • 5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până* la ceruri şi credincioşia Ta, până la nori.
 • * Ps 57:10; Ps 108:4;
 • 6 Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu şi judecăţile* Tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni** şi pe dobitoace!
 • * Iov 11:8; Ps 77:19; Rom 11:33; ** Iov 7:20; Ps 145:9; 1 Tim 4:10;
 • 7 Cât* de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc** fiii oamenilor adăpost.
 • * Ps 31:19; ** Rut 2:12; Ps 17:8; Ps 91:4;
 • 8 Se* satură de belşugul Casei Tale şi-i adăpi din şuvoiul** desfătărilor Tale.
 • * Ps 65:4; ** Iov 20:17; Apoc 22:1; Ps 16:11;
 • 9 Căci* la Tine este izvorul vieţii; prin** lumina Ta vedem lumina.
 • * Ier 2:13; Ioan 4:10; Ioan 4:14; ** 1 Pet 2:9;
 • 10 Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste* cei ce Te cunosc şi dreptatea peste cei cu inima neprihănită**!
 • * Ier 22:16; ** Ps 7:10; Ps 94:15; Ps 97:11;
 • 11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru şi să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!
 • 12 Cei ce fac fărădelegea au şi început să cadă; sunt răsturnaţi şi* nu pot să se mai scoale.
 • * Ps 1:5;
  Psalmii, capitolul 36  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta