Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 36
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David, robul Domnului
 • 1 Nelegiuirea celui rău zice inimii mele: „Nu* este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui.”
 • * Rom 3:18;
 • 2 Căci se măguleşte* singur în ochii lui, ca să-şi desăvârşească fărădelegea, ca să-şi potolească ura.
 • * Deut 29:19; Ps 10:3; Ps 49:18;
 • 3 Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare*; nu mai vrea** să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.
 • * Ps 12:2; ** Ier 4:22;
 • 4 În aşternutul lui se gândeşte la răutate*, stă pe** o cale care nu este bună şi nu urăşte răul.
 • * Prov 4:16; Mica 2:1; ** Isa 65:2;
 • 5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până* la ceruri şi credincioşia Ta, până la nori.
 • * Ps 57:10; Ps 108:4;
 • 6 Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu şi judecăţile* Tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni** şi pe dobitoace!
 • * Iov 11:8; Ps 77:19; Rom 11:33; ** Iov 7:20; Ps 145:9; 1 Tim 4:10;
 • 7 Cât* de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc** fiii oamenilor adăpost.
 • * Ps 31:19; ** Rut 2:12; Ps 17:8; Ps 91:4;
 • 8 Se* satură de belşugul Casei Tale şi-i adăpi din şuvoiul** desfătărilor Tale.
 • * Ps 65:4; ** Iov 20:17; Apoc 22:1; Ps 16:11;
 • 9 Căci* la Tine este izvorul vieţii; prin** lumina Ta vedem lumina.
 • * Ier 2:13; Ioan 4:10; Ioan 4:14; ** 1 Pet 2:9;
 • 10 Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste* cei ce Te cunosc şi dreptatea peste cei cu inima neprihănită**!
 • * Ier 22:16; ** Ps 7:10; Ps 94:15; Ps 97:11;
 • 11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru şi să nu mă pună pe fugă mâna celor răi!
 • 12 Cei ce fac fărădelegea au şi început să cadă; sunt răsturnaţi şi* nu pot să se mai scoale.
 • * Ps 1:5;
  Psalmii, capitolul 36