Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 38
 • Un psalm al lui David.
 • Spre aducere aminte
 • 1 Doamne*, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta!
 • * Ps 6:1;
 • 2 Căci săgeţile* Tale s-au înfipt în mine şi mâna** Ta apasă asupra mea.
 • * Iov 6:4; ** Ps 32:4;
 • 3 N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio* vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.
 • * Ps 6:2;
 • 4 Căci fărădelegile* mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt** prea grele pentru mine.
 • * Ezra 9:6; Ps 40:12; ** Mat 11:28;
 • 5 Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
 • 6 Sunt gârbovit, peste măsură de istovit*. Toată ziua umblu** plin de întristare.
 • * Ps 35:14; ** Iov 30:28; Ps 42:9; Ps 43:2;
 • 7 Căci o durere arzătoare* îmi mistuie măruntaiele şi n-a mai rămas nimic** sănătos în carnea mea.
 • * Iov 7:5; ** Ps 38:3;
 • 8 Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârşire; tulburarea inimii mele mă face să gem*.
 • * Iov 3:24; Ps 22:1; Isa 59:11;
 • 9 Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta şi suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.
 • 10 Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte şi lumina* ochilor mei nu mai este cu mine.
 • * Ps 6:7; Ps 88:9;
 • 11 Prietenii* şi cunoscuţii mei se depărtează** de rana mea şi rudele mele stau deoparte.
 • * Ps 31:11; ** Luca 10:31; Luca 10:32; Luca 23:49;
 • 12 Cei ce vor să-mi ia viaţa îşi întind cursele*, cei ce-mi caută nenorocirea spun** răutăţi şi toată ziua urzesc la înşelătorii.
 • * 2 Sam 17:1-3; ** 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; Ps 35:20;
 • 13 Iar eu* sunt ca un surd: n-aud; sunt** ca un mut, care nu deschide gura.
 • * 2 Sam 16:10; ** Ps 39:2; Ps 39:9;
 • 14 Sunt ca un om care n-aude şi în gura căruia nu este niciun răspuns.
 • 15 Doamne, în Tine nădăjduiesc*; Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!
 • * 2 Sam 16:12; Ps 39:7;
 • 16 Căci zic: „Nu îngădui să* se bucure vrăjmaşii mei de mine şi să se fudulească** împotriva mea, când mi se clatină piciorul!”
 • * Ps 13:4; ** Ps 35:26; Deut 32:35;
 • 17 Căci sunt aproape să cad şi durerea mea este totdeauna înaintea mea.
 • 18 Îmi mărturisesc* fărădelegea, mă doare** de păcatul meu.
 • * Ps 32:5; Prov 28:13; ** 2 Cor 7:9; 2 Cor 7:10;
 • 19 Dar vrăjmaşii mei sunt plini de viaţă şi plini de putere; cei ce mă urăsc fără* temei sunt mulţi la număr.
 • * Ps 35:19;
 • 20 Ei îmi întorc* rău pentru bine, îmi sunt potrivnici, pentru că** eu urmăresc binele.
 • * Ps 35:12; ** 1 Pet 3:13; Ioan 3:12;
 • 21 Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule, nu* Te depărta de mine!
 • * Ps 35:22;
 • 22 Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mântuirea* mea!
 • * Ps 27:1; Ps 62:2; Ps 62:6; Isa 12:2;
  Psalmii, capitolul 38  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta