Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 40
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Îmi pusesem nădejdea* în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
 • * Ps 27:14; Ps 37:7;
 • 2 M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei*; mi-a pus** picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.
 • * Ps 69:2; Ps 69:14; ** Ps 27:5; Ps 37:23;
 • 3 Mi-a pus în gură o cântare* nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi** au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în Domnul.
 • * Ps 33:3; ** Ps 52:6;
 • 4 Ferice* de omul care îşi pune încrederea în Domnul şi care nu** se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!
 • * Ps 34:8; Ier 17:7; ** Ps 101:3; Ps 101:7; Ps 125:5;
 • 5 Doamne Dumnezeule, multe* sunt minunile şi planurile** Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.
 • * Exod 15:11; Iov 5:9; Iov 9:10; Ps 71:15; Ps 92:5; Ps 139:6; Ps 139:17; ** Isa 55:8;
 • 6 Tu nu doreşti nici jertfă*, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere-de-tot, nici jertfă de ispăşire.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 50:8; Ps 51:16; Isa 1:11; Isa 66:3; Osea 6:6; Mat 9:13; Mat 12:7; Evr 10:5;
 • 7 Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – În sulul cărţii este scris* despre mine. –
 • * Luca 24:44;
 • 8 Vreau* să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în** fundul inimii mele.”
 • * Ps 119:16; Ps 119:24; Ps 119:47; Ps 119:92; Ioan 4:34; Rom 7:22; ** Ps 37:31; Ier 31:33; 2 Cor 3:3;
 • 9 Vestesc* îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele**. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!
 • * Ps 22:22; Ps 22:25; Ps 35:18; ** Ps 119:13; Ps 139:2;
 • 10 Nu* ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.
 • * Fapte 20:20; Fapte 20:27;
 • 11 Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea* şi credincioşia Ta mă vor păzi totdeauna.
 • * Ps 43:3; Ps 57:3; Ps 61:7;
 • 12 Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns* pedepsele pentru nelegiuirile mele şi nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu şi mi se înmoaie** inima.
 • * Ps 38:4; ** Ps 73:26;
 • 13 Izbăveşte-mă*, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu!
 • * Ps 70:1;
 • 14 Să fie ruşinaţi* şi înfruntaţi toţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească de ruşine cei ce-mi doresc pierzarea!
 • * Ps 35:4; Ps 35:26; Ps 70:2; Ps 70:3; Ps 71:13;
 • 15 * rămână înlemniţi de ruşinea** lor cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”
 • * Ps 70:3; ** Ps 73:19;
 • 16 Să se bucure* şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică** fără încetare: „Mărit să fie Domnul!”
 • * Ps 70:4; ** Ps 35:27;
 • 17 Eu* sunt sărac şi lipsit, dar Domnul** Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!
 • * Ps 70:5; ** 1 Pet 5:7;
  Psalmii, capitolul 40  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta