Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 41
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Ferice de cel* ce îngrijeşte de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
 • * Prov 14:21;
 • 2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ şi nu-l* laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.
 • * Ps 27:12;
 • 3 Domnul îl sprijină când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.
 • 4 Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi* sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!”
 • * 2 Cron 30:20; Ps 6:2; Ps 147:3;
 • 5 Vrăjmaşii mei zic cu răutate despre mine: „Când va muri? Când îi va pieri numele?”
 • 6 Dacă vine cineva să mă vadă, vorbeşte* neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău; şi când pleacă, mă vorbeşte de rău pe afară.
 • * Ps 12:2; Prov 26:24-26;
 • 7 Toţi vrăjmaşii mei şoptesc între ei împotriva mea şi cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea.
 • 8 „Este atins rău de tot”, zic ei, „iată-l culcat, n-are să se mai scoale!”
 • 9 Chiar* şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care** mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea.
 • * 2 Sam 15:12; Iov 19:19; Ps 55:12; Ps 55:13; Ps 55:20; Ier 20:10; ** Obad 1:7; Ioan 13:18;
 • 10 Dar Tu, Doamne, ai milă de mine şi ridică-mă, ca să le răsplătesc cum li se cuvine!
 • 11 Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu.
 • 12 Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele şi m-ai* aşezat pe vecie înaintea Ta.
 • * Iov 36:7; Ps 34:15;
 • 13 Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie! Amin! Amin!
 • * Ps 106:48;
  Psalmii, capitolul 41  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta