Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 42
 • CARTEA A DOUA
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Cântarea fiilor lui Core
 • 1 Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!
 • 2 Sufletul* meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel** viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?
 • * Ps 63:1; Ps 84:2; Ioan 7:37; ** 1 Tes 1:9;
 • 3 Cu lacrimi* mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare**: „Unde este Dumnezeul tău?”
 • * Ps 80:5; Ps 102:9; ** Ps 42:10; Ps 79:10; Ps 115:2;
 • 4 Mi-aduc aminte şi-mi vărs* tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime şi cum înaintam** în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare.
 • * Iov 30:16; Ps 62:8; ** Isa 30:29;
 • 5 Pentru ce* te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte** în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
 • * Ps 42:11; Ps 43:5; ** Plang 3:24;
 • 6 Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la Tine mă gândesc din ţara Iordanului, din Hermon şi din muntele Miţear.
 • 7 Un val* cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale; toate** talazurile şi valurile Tale trec peste mine.
 • * Ier 4:20; Ezec 7:26; ** Ps 88:7; Iona 2:3;
 • 8 Ziua, Domnul îmi dădea* îndurarea Lui, iar noaptea**, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.
 • * Lev 25:21; Deut 28:8; Ps 133:3; ** Iov 35:10; Ps 32:7; Ps 63:6; Ps 149:5;
 • 9 De aceea zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce mă uiţi? Pentru ce* trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului?”
 • * Ps 38:6; Ps 43:2;
 • 10 Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmaşii mei şi-mi zic neîncetat*: „Unde este Dumnezeul tău?”
 • * Ps 42:3; Ioel 2:17; Mica 7:10;
 • 11 Pentru ce* te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
 • * Ps 42:5; Ps 43:5;
  Psalmii, capitolul 42  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta