Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 46
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al fiilor lui Core.
 • De cântat pe alamot. O cântare
 • 1 Dumnezeu este adăpostul* şi sprijinul nostru, un ajutor** care nu lipseşte niciodată în nevoi.
 • * Ps 62:7; Ps 62:8; Ps 91:2; Ps 142:5; ** Deut 4:7; Ps 145:18;
 • 2 De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor,
 • 3 chiar* dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)
 • * Ps 93:3; Ps 93:4; Ier 5:22; Mat 7:25;
 • 4 Este un râu* ale cărui izvoare înveselesc cetatea** lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.
 • * Isa 8:7; ** Ps 48:1; Ps 48:8; Isa 60:14;
 • 5 Dumnezeu este în* mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
 • * Deut 23:14; Isa 12:6; Ezec 43:7; Ezec 43:9; Osea 11:9; Ioel 2:27; Tef 3:15; Zah 2:5; Zah 2:10; Zah 2:11; Zah 8:3;
 • 6 Neamurile* se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul** se topeşte de groază.
 • * Ps 2:1; ** Ios 2:9; Ios 2:24;
 • 7 Domnul* oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)
 • * Ps 46:11; Num 14:9; 2 Cron 13:12;
 • 8 Veniţi* şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
 • * Ps 66:5;
 • 9 El* a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat** arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război.
 • * Isa 2:4; ** Ps 76:3; Ezec 39:9;
 • 10 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc* peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”
 • * Isa 2:11; Isa 2:17;
 • 11 Domnul* oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)
 • * Ps 46:7;
  Psalmii, capitolul 46  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta