Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 58
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • „Nu nimici”. O cântare de laudă a lui David
 • 1 Oare tăcând faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor?
 • 2 Dimpotrivă, în inimă săvârşiţi nelegiuiri; în ţară puneţi în cumpănă* silnicia mâinilor voastre.
 • * Ps 94:20; Isa 10:1;
 • 3 Cei răi sunt stricaţi încă din* pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor.
 • * Ps 51:5; Isa 48:8;
 • 4 Au o otravă* ca otrava unui şarpe, ca otrava unei aspide** surde, care îşi astupă urechea,
 • * Ps 140:3; Ecl 10:11; ** Ier 8:17;
 • 5 care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului celui mai iscusit.
 • 6 Dumnezeule, zdrobeşte-le* dinţii din gură! Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei!
 • * Iov 4:10; Ps 3:7;
 • 7 Să se risipească* întocmai ca nişte ape care se scurg! Săgeţile pe care le-aruncă ei să fie nişte săgeţi tocite!
 • * Ios 7:5; Ps 112:10;
 • 8 Să piară ca un melc care se topeşte umblând; să nu vadă soarele, ca* stârpitura unei femei!
 • * Iov 3:16; Ecl 6:3;
 • 9 Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spin verde sau uscat, îl* va lua vârtejul.
 • * Prov 10:25;
 • 10 Cel* fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele** în sângele celor răi.
 • * Ps 52:6; Ps 64:10; Ps 107:42; ** Ps 68:23;
 • 11 Şi* atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă** pe pământ!”
 • * Ps 92:15; ** Ps 67:4; Ps 96:13; Ps 98:9;
  Psalmii, capitolul 58