Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 66
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • O cântare. Un psalm
 • 1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte* de bucurie, toţi locuitorii pământului!
 • * Ps 100:1;
 • 2 Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!
 • 3 Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate* sunt lucrările Tale! Din** pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
 • * Ps 65:5; ** Ps 18:44;
 • 4 Tot* pământul se închină înaintea Ta şi cântă** în cinstea Ta, cântă Numele Tău.” (Oprire)
 • * Ps 67:3; Ps 117:1; ** Ps 96:1; Ps 96:2;
 • 5 Veniţi* şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
 • * Ps 46:8;
 • 6 El a prefăcut* marea în pământ uscat şi râul** a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
 • * Exod 14:21; ** Ios 3:14; Ios 3:16;
 • 7 El stăpâneşte pe vecie prin puterea Lui. Ochii* Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)
 • * Ps 11:4;
 • 8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
 • 9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
 • 10 Căci Tu* ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut** prin cuptorul cu foc, ca argintul.
 • * Ps 17:3; Isa 48:10; ** Zah 13:9; 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7;
 • 11 Ne-ai adus* în laţ şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
 • * Plang 1:13;
 • 12 Ai lăsat* pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut** prin foc şi prin apă, dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
 • * Isa 51:23; ** Isa 43:2;
 • 13 De aceea, voi merge* în Casa Ta cu arderi-de-tot, îmi voi** împlini juruinţele făcute Ţie,
 • * Ps 100:4; Ps 116:14; Ps 116:17-19; ** Ecl 5:4;
 • 14 juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.
 • 15 Îţi voi aduce oi grase ca ardere-de-tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. (Oprire)
 • 16 Veniţi* de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!
 • * Ps 34:11;
 • 17 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
 • 18 Dacă* aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
 • * Iov 27:9; Prov 15:29; Prov 28:9; Isa 1:15; Ioan 9:31; Iac 4:3;
 • 19 Dar Dumnezeu m-a* ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
 • * Ps 116:1; Ps 116:2;
 • 20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!
  Psalmii, capitolul 66  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta