Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 72
 • Un psalm al lui Solomon
 • 1 Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
 • 2 Şi el va* judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
 • * Isa 11:2-4; Isa 32:1;
 • 3 Munţii* vor aduce pace poporului şi dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
 • * Ps 85:10; Isa 32:17; Isa 52:7;
 • 4 El va* face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
 • * Isa 11:4;
 • 5 Aşa că se vor teme de Tine cât* va fi soarele şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
 • * Ps 72:7; Ps 72:17; Ps 89:36; Ps 89:37;
 • 6 va* fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia.
 • * 2 Sam 23:4; Osea 6:3;
 • 7 În zilele lui va înflori cel neprihănit şi* va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
 • * Isa 2:4; Dan 2:44; Luca 1:33;
 • 8 El va stăpâni* de la o mare la alta şi de la râu până la marginile pământului.
 • * Exod 23:31; 1 Imp 4:21; 1 Imp 4:24; Ps 2:8; Ps 80:11; Ps 89:25; Zah 9:10;
 • 9 Locuitorii* pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui şi** vrăjmaşii vor linge ţărâna.
 • * Ps 74:14; ** Isa 49:23; Mica 7:17;
 • 10 Împăraţii* Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
 • * 2 Cron 9:21; Ps 45:12; Ps 68:29; Isa 49:7; Isa 60:6; Isa 60:9;
 • 11 Da, toţi împăraţii se vor închina* înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
 • * Isa 49:22; Isa 49:23;
 • 12 Căci el va* izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
 • * Iov 29:12;
 • 13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;
 • 14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă şi sângele lor va fi scump* înaintea lui.
 • * Ps 116:15;
 • 15 Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
 • 16 Va fi belşug de grâu în ţară până în vârful munţilor şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii* vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
 • * 1 Imp 4:20;
 • 17 Numele* lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se** vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
 • * Ps 89:36; ** Gen 12:3; Gen 22:18; Ier 4:2; Luca 1:48;
 • 18 Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care** face minuni!
 • * 1 Cron 29:10; Ps 41:13; Ps 106:48; ** Exod 15:11; Ps 77:14; Ps 136:4;
 • 19 Binecuvântat* să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să** se umple de slava Lui! Amin! Amin!
 • * Neem 9:5; ** Num 14:21; Zah 14:9;
 • 20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.
  Psalmii, capitolul 72  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta