Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 94
 • 1 Doamne, Dumnezeul răzbunărilor*, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
 • * Deut 32:35; Zah 1:2;
 • 2 Scoală-Te*, Judecătorul** pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!
 • * Ps 7:6; ** Gen 18:25;
 • 3 Până* când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi?
 • * Iov 20:5;
 • 4 Ei ţin* cuvântări puternice, vorbesc cu trufie şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
 • * Ps 31:18; Iuda 1:15;
 • 5 Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta.
 • 6 Înjunghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani
 • 7 şi* zic: „Nu vede Domnul şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
 • * Ps 10:11; Ps 10:13; Ps 59:7;
 • 8 Totuşi învăţaţi-vă* minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
 • * Ps 73:22; Ps 92:6;
 • 9 Cel* ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
 • * Exod 4:11; Prov 20:12;
 • 10 Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care* a dat omului pricepere?
 • * Iov 35:11; Isa 28:26;
 • 11 Domnul* cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte.
 • * 1 Cor 3:20;
 • 12 Ferice* de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
 • * Iov 5:17; Prov 3:11; 1 Cor 11:32; Evr 12:5;
 • 13 ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!
 • 14 Căci* Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
 • * 1 Sam 12:22; Rom 11:1; Rom 11:2;
 • 15 Ci se va face odată judecata după dreptate şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
 • 16 Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul?
 • 17 De* n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!
 • * Ps 124:1; Ps 124:2;
 • 18 Ori de câte ori zic: „Mi se* clatină piciorul”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
 • * Ps 38:16;
 • 19 Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.
 • 20 Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul* lor de domnie, ei, care** pregătesc nenorocirea la adăpostul legii?
 • * Amos 6:3; ** Ps 58:2; Isa 10:1;
 • 21 Ei* se strâng împotriva vieţii celui neprihănit şi osândesc** sânge nevinovat.
 • * Mat 27:1; ** Exod 23:7; Prov 17:15;
 • 22 Dar Domnul este turnul* meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.
 • * Ps 59:9; Ps 62:2; Ps 62:6;
 • 23 El* va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.
 • * Ps 7:16; Prov 2:22; Prov 5:22;
  Psalmii, capitolul 94  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta