Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Matei  


Capitolul 1
 • EVANGHELIA DUPĂ MATEI
 • Cartea neamului lui Isus Hristos
 • 1 Cartea neamului* lui Isus Hristos, fiul** lui David, fiul lui Avraam.
 • * Luca 3:23; ** Ps 132:11; Isa 11:1; Ier 23:5; Mat 22:42; Ioan 7:42; Fapte 2:30; Fapte 13:23; Rom 1:3; Gen 12:3; Gen 22:18; Gal 3:16;
 • 2 Avraam* a născut pe Isaac; Isaac** a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 25:26; Gen 29:35;
 • 3 Iuda* a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares** a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
 • * Gen 38:27; ** Rut 4:18; 1 Cron 2:5; 1 Cron 2:9;
 • 4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
 • 5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
 • 6 Iese* a născut pe împăratul David. Împăratul David** a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
 • * 1 Sam 16:1; 1 Sam 17:12; ** 2 Sam 12:24;
 • 7 Solomon* a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
 • * 1 Cron 3:3; 1 Cron 3:10;
 • 8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
 • 9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
 • 10 Ezechia* a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
 • * 2 Imp 20:21; 1 Cron 13:1;
 • 11 Iosia* a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării** în Babilon.
 • * 1 Cron 3:15; 1 Cron 3:16; ** 2 Imp 24:14; 2 Imp 24:15; 2 Imp 24:16; 2 Imp 25:11; 2 Cron 36:10; 2 Cron 36:20; Ier 27:20; Ier 39:9; Ier 52:11; Ier 52:15; Ier 52:28-30; Dan 1:2;
 • 12 După strămutarea în Babilon, Iehonia* a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel**;
 • * 1 Cron 3:17; 1 Cron 3:19; ** Ezra 3:2; Ezra 5:2; Neem 12:1; Hag 1:1;
 • 13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
 • 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
 • 15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
 • 16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
 • 17 Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
 • Naşterea lui Isus Hristos
 • 18 Iar naşterea* lui Isus Hristos a fost aşa:Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt**.
 • * Luca 1:27; ** Luca 1:35;
 • 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine* înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
 • * Deut 24:1;
 • 20 Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit* în ea este de la Duhul Sfânt.
 • * Luca 1:35;
 • 21 Ea va naşte* un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El** va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
 • * Luca 1:31; ** Fapte 4:12; Fapte 5:31; Fapte 13:23; Fapte 13:28;
 • 22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
 • 23 „Iată*, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
 • * Isa 7:14;
 • 24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
 • 25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu*. Şi el i-a pus numele Isus.
 • * Exod 13:2; Luca 2:7; Luca 2:21;
Matei, capitolul 1