Pasajul zilei pentru 21 octombrie

Marcu 1:1 - Marcu 3:35